Autors amb més producció dipositada

Repositori DSpace/Manakin

Autors amb més producció dipositada per area temàtica

[per Departament] [per area temàtica]

Autors amb més producció dipositada per àrea temàtica

Nota: Aquesta secció conté únicament aquells autors o autores que han dipositat en RODERIC més de 10 documents en accés obert. No es pot tenir en compte com a indicador de la producció total per àrees temàtiques o departaments de la Universitat.

Astronomia i Astrofísica

ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA

40 documents dipositats: Articles [40]

ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA

25 documents dipositats: Articles [25] Tesis dirigides [5]

ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA

15 documents dipositats: Articles [15] Tesis dirigides [4]

ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA

14 documents dipositats: Articles [14] Tesis dirigides [5]

Ciències Económiques

ECONOMIA FINANCIERA

59 documents dipositats: Llibres [1] Comunicacions [23] Tesis [1] Articles [33] Informes [1]

INSTITUT UNIVERSITARI D'INVEST. EN ECONOMIA SOC., COOPERATIVISME I EMPREN.

44 documents dipositats: Llibres [11] Capítols [1] Tesis [1] Articles [27] Informes [4] Tesis dirigides [7]

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

36 documents dipositats: Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [34] Tesis dirigides [4]

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

31 documents dipositats: Tesis [1] Articles [30] Tesis dirigides [15]

ECONOMIA APLICADA

27 documents dipositats: Tesis [1] Articles [26] Tesis dirigides [2]

ANÀLISI ECONÒMICA

20 documents dipositats: Llibres [1] Articles [8] Informes [8] Tesis dirigides [1] Documents de treball [3]

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

19 documents dipositats: Llibres [2] Tesis [1] Articles [16] Tesis dirigides [1]

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

18 documents dipositats: Comunicacions [2] Tesis [1] Articles [15] Tesis dirigides [1]

ECONOMIA APLICADA

17 documents dipositats: Articles [17]

ANÀLISI ECONÒMICA

17 documents dipositats: Llibres [2] Tesis [1] Articles [7] Informes [6] Tesis dirigides [3] Documents de treball [1]

ANÀLISI ECONÒMICA

17 documents dipositats: Llibres [2] Tesis [1] Articles [3] Informes [10] Ressenyes [1] Tesis dirigides [5]

ECONOMIA APLICADA

17 documents dipositats: Capítols [1] Tesis [1] Articles [15]

ECONOMIA APLICADA

16 documents dipositats: Capítols [5] Comunicacions [4] Tesis [1] Articles [6] Tesis dirigides [1]

ESTRUCTURA ECONÒMICA

14 documents dipositats: Llibres [2] Articles [6] Informes [5] Documents de treball [1]

ESTRUCTURA ECONÒMICA

13 documents dipositats: Llibres [2] Tesis [1] Articles [3] Informes [6] Tesis dirigides [1] Documents de treball [1]

Ciències Jurídiques

DRET FINANCER I HISTÒRIA DEL DRET

304 documents dipositats: Llibres [9] Capítols [141] Articles [102] Altres [1] Ressenyes [51] Tesis dirigides [7]

DRET INTERNACIONAL

149 documents dipositats: Llibres [13] Capítols [63] Comunicacions [4] Tesis [1] Articles [55] Ressenyes [13] Tesis dirigides [4]

DRET ROMÀ I DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT

118 documents dipositats: Capítols [14] Articles [104]

DRET FINANCER I HISTÒRIA DEL DRET

97 documents dipositats: Llibres [4] Capítols [58] [1] Tesis [1] Articles [29] Ressenyes [4] Tesis dirigides [2]

DRET CONSTITUCIONAL, CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ

84 documents dipositats: Llibres [18] Capítols [14] Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [4] Altres [1] Documents de treball [45]

DRET CIVIL

63 documents dipositats: Articles [63] Tesis dirigides [1]

DRET CIVIL

45 documents dipositats: Llibres [4] Tesis [1] Articles [40]

DRET INTERNACIONAL

40 documents dipositats: Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [24] Altres [5] Ressenyes [9]

DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

33 documents dipositats: Capítols [5] Comunicacions [2] Tesis [1] Articles [25]

DRET CONSTITUCIONAL, CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ

31 documents dipositats: Articles [31]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

24 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [6] Articles [16] Informes [1] Tesis dirigides [2]

DRET CIVIL

23 documents dipositats: Llibres [5] Articles [18]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

22 documents dipositats: Tesis [1] Articles [21] Tesis dirigides [2]

FILOSOFIA DEL DRET I POLÍTIC

22 documents dipositats: Tesis [1] Articles [21] Tesis dirigides [1]

DRET INTERNACIONAL

21 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [4] Comunicacions [4] Tesis [1] Articles [10] Tesis dirigides [1]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

21 documents dipositats: Capítols [8] Comunicacions [6] Articles [6] Documents de treball [1]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

18 documents dipositats: Capítols [1] Tesis [1] Articles [16] Tesis dirigides [4]

DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

18 documents dipositats: Llibres [1] Tesis [1] Articles [16]

DRET INTERNACIONAL 'ADOLFO MIAJA DE LA MUELA'

18 documents dipositats: Capítols [6] Tesis [1] Articles [11]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

16 documents dipositats: Capítols [1] Tesis [1] Articles [14]

DRET INTERNACIONAL

15 documents dipositats: Capítols [1] Comunicacions [1] Articles [13]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

15 documents dipositats: Tesis [1] Articles [14] Tesis dirigides [2]

INSTITUT UNIVERSITARI DELS DRETS HUMANS

11 documents dipositats: Llibres [1] Articles [10] Tesis dirigides [9]

DRET CIVIL

7 documents dipositats: Llibres [1] Tesis [1] Articles [5] Tesis dirigides [10]

Ciències Médiques

ESTOMATOLOGIA

111 documents dipositats: Articles [111] Tesis dirigides [22]

ESTOMATOLOGIA

87 documents dipositats: Tesis [1] Articles [86] Tesis dirigides [13]

ESTOMATOLOGIA

61 documents dipositats: Articles [61] Tesis dirigides [25]

MEDICINA PREV. I SALUT PÚB., C. ALIMENT., TOXIC. I MED.LEGAL

54 documents dipositats: Tesis [1] Articles [53] Tesis dirigides [5]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI LOPEZ PIÑERO

53 documents dipositats: Llibres [11] Capítols [4] Comunicacions [2] Tesis [1] Articles [35] Tesis dirigides [4]

PATOLOGIA

42 documents dipositats: Articles [39] Tesis dirigides [9] Documents de treball [3]

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, BROMATOLOGIA, TOXICOL. I M. LEGAL

38 documents dipositats: Tesis [1] Articles [37] Tesis dirigides [5]

ESTOMATOLOGIA

34 documents dipositats: Articles [34] Tesis dirigides [16]

INSTITUT UNIVERSITARI D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA I DE LA CIÈNCIA LÓPEZ PIÑERO

30 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [1] Comunicacions [1] [1] Articles [25] Tesis dirigides [11]

FISIOLOGIA

27 documents dipositats: Tesis [1] Articles [26] Tesis dirigides [2]

FISIOLOGIA

27 documents dipositats: Tesis [1] Articles [26] Tesis dirigides [6]

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, BROMATOLOGIA, TOXICOL. I M. LEGAL

24 documents dipositats: Articles [24] Tesis dirigides [25]

ESTOMATOLOGIA

24 documents dipositats: Tesis [1] Articles [23] Tesis dirigides [9]

ESTOMATOLOGIA

24 documents dipositats: Articles [24] Tesis dirigides [20]

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, BROMATOLOGIA, TOXICOL. I M. LEGAL

22 documents dipositats: Tesis [1] Articles [21] Tesis dirigides [2]

CIRURGIA

18 documents dipositats: Tesis [1] Articles [17] Tesis dirigides [11]

FISIOTERÀPIA

16 documents dipositats: Articles [16] Tesis dirigides [2]

FISIOLOGIA

15 documents dipositats: Tesis [1] Articles [14] Tesis dirigides [7]

GENÈTICA

15 documents dipositats: Articles [15] Tesis dirigides [12]

MEDICINA

15 documents dipositats: Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [13] Tesis dirigides [25]

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, BROMATOLOGIA, TOXICOL. I M. LEGAL

13 documents dipositats: Articles [13] Tesis dirigides [7]

Ciències Tecnològiques

INSTITUT UNIV. D'INVEST. EN TRÀNSIT I SEG. VIÀRIA (INTRAS)

64 documents dipositats: Tesis [1] Articles [63] Tesis dirigides [1]

INSTITUT UNIVERSITARI EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA (INTRAS)

50 documents dipositats: Llibres [10] Tesis [1] Articles [16] Informes [23] Tesis dirigides [3]

INFORMÀTICA

47 documents dipositats: Llibres [3] Comunicacions [7] Articles [36] Informes [1] Tesis dirigides [2]

ENGINYERIA QUÍMICA

45 documents dipositats: Comunicacions [1] Articles [44]

ENGINYERIA ELECTRÒNICA

32 documents dipositats: Llibres [1] Comunicacions [7] Articles [23] Informes [1]

ENGINYERIA ELECTRÒNICA

27 documents dipositats: Comunicacions [5] Articles [22] Tesis dirigides [6]

INSTITUT UNIVERSITARI EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA (INTRAS)

27 documents dipositats: Tesis [2] Articles [4] Informes [21]

ENGINYERIA QUÍMICA

25 documents dipositats: Comunicacions [1] Articles [24]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIA DELS MATERIALS (ICMUV)

16 documents dipositats: Articles [16]

ERI LABORATORI DE PROCESSAMENT D'IMATGES (IPL)

8 documents dipositats: Articles [8] Tesis dirigides [8]

Ciències de l'Educació

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

261 documents dipositats: Llibres [3] Capítols [22] Comunicacions [74] Articles [161] Altres [1] Tesis dirigides [17]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

221 documents dipositats: Llibres [5] Capítols [62] Comunicacions [102] Tesis [1] Articles [43] Altres [3] Informes [2] Ressenyes [3] Tesis dirigides [5]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

174 documents dipositats: Llibres [18] Capítols [13] Comunicacions [16] Tesis [1] Articles [126] Tesis dirigides [21]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

155 documents dipositats: Llibres [2] Articles [152] Altres [1] Tesis dirigides [21]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

145 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [8] Comunicacions [53] Tesis [1] Articles [74] Altres [2] Informes [6] Tesis dirigides [6]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

120 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [6] Comunicacions [15] [1] Tesis [1] Articles [94] Altres [1] Tesis dirigides [19]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

115 documents dipositats: Capítols [2] Tesis [1] Articles [112] Tesis dirigides [8]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

103 documents dipositats: Articles [103] Tesis dirigides [3]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

95 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [6] Comunicacions [29] Tesis [1] Articles [51] Altres [1] Informes [6] Tesis dirigides [19]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

78 documents dipositats: Capítols [1] Comunicacions [4] Tesis [1] Articles [71] Altres [1] Tesis dirigides [7]

INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ DE POLÍTIQUES DE BENESTAR SOCIAL

75 documents dipositats: Llibres [8] Capítols [8] Comunicacions [23] Articles [36] Tesis dirigides [7]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

62 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [4] Comunicacions [23] Articles [34]

ERI SOSTENIBILITAT

62 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [10] Comunicacions [8] Tesis [1] Articles [42] Tesis dirigides [3]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

60 documents dipositats: Tesis [1] Articles [59] Tesis dirigides [7]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

57 documents dipositats: Capítols [1] Comunicacions [15] Articles [41] Tesis dirigides [6]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

53 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [4] Comunicacions [39] Tesis [1] Articles [8] Tesis dirigides [8]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

51 documents dipositats: Capítols [10] Tesis [1] Articles [40]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

51 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [6] Comunicacions [7] Tesis [1] Articles [35] Tesis dirigides [1]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

45 documents dipositats: Capítols [2] Tesis [1] Articles [42] Tesis dirigides [6]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

43 documents dipositats: Capítols [5] Tesis [1] Articles [34] Ressenyes [3] Tesis dirigides [5]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

43 documents dipositats: Articles [43] Tesis dirigides [19]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

42 documents dipositats: Capítols [7] Comunicacions [8] Tesis [1] Articles [25] Ressenyes [1] Tesis dirigides [1]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

41 documents dipositats: Capítols [14] Tesis [1] Articles [26] Tesis dirigides [2]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

39 documents dipositats: Capítols [3] Tesis [1] Articles [32] Ressenyes [3] Tesis dirigides [13]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

37 documents dipositats: Comunicacions [1] Articles [36] Tesis dirigides [2]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

36 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [4] Articles [30] Tesis dirigides [4]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

35 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [4] Comunicacions [15] Tesis [1] Articles [13] Informes [1] Tesis dirigides [1]

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

35 documents dipositats: Capítols [2] Comunicacions [4] Tesis [1] Articles [28] Tesis dirigides [2]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

34 documents dipositats: Capítols [6] Comunicacions [4] Tesis [1] Articles [22] Altres [1] Tesis dirigides [6]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

32 documents dipositats: Capítols [3] Comunicacions [14] Tesis [1] Articles [13] Informes [1]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

32 documents dipositats: Capítols [9] Comunicacions [9] Tesis [1] Articles [11] Ressenyes [2]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

32 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [19] Tesis [1] Articles [10] Informes [1] Tesis dirigides [4]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

32 documents dipositats: Llibres [2] Articles [30] Tesis dirigides [1]

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

31 documents dipositats: Tesis [1] Articles [30] Tesis dirigides [13]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

30 documents dipositats: Capítols [2] Comunicacions [6] Tesis [1] Articles [21]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

29 documents dipositats: Capítols [4] Comunicacions [1] Articles [24] Tesis dirigides [10]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

29 documents dipositats: Capítols [4] Comunicacions [3] Tesis [1] Articles [21] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

28 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [1] Comunicacions [19] Articles [6] Altres [1]

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

27 documents dipositats: Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [25] Tesis dirigides [19]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

26 documents dipositats: Comunicacions [1] Articles [25] Tesis dirigides [17]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

26 documents dipositats: Capítols [8] Tesis [1] Articles [17] Tesis dirigides [2]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

25 documents dipositats: Comunicacions [4] Tesis [1] Articles [20]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

24 documents dipositats: Comunicacions [2] Tesis [1] Articles [19] Informes [2] Tesis dirigides [12]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

22 documents dipositats: Capítols [4] Comunicacions [8] [1] Articles [8] Altres [1] Tesis dirigides [1]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

22 documents dipositats: Articles [22] Tesis dirigides [18]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

22 documents dipositats: Capítols [5] Articles [17] Tesis dirigides [2]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

22 documents dipositats: Tesis [1] Articles [21] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

22 documents dipositats: Capítols [2] Comunicacions [12] [1] Articles [6] Altres [1] Tesis dirigides [2]

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES

21 documents dipositats: Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [19] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

21 documents dipositats: Capítols [4] Comunicacions [2] Tesis [1] Articles [13] Ressenyes [1] Tesis dirigides [4]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

20 documents dipositats: Tesis [1] Articles [19] Tesis dirigides [10]

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

19 documents dipositats: Tesis [1] Articles [18] Tesis dirigides [4]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

19 documents dipositats: Capítols [2] Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [15] Tesis dirigides [2]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

19 documents dipositats: Articles [19] Tesis dirigides [2]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

18 documents dipositats: Tesis [1] Articles [17] Tesis dirigides [2]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

16 documents dipositats: Tesis [1] Articles [15] Tesis dirigides [5]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

13 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [1] Tesis [1] Articles [9] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

13 documents dipositats: Capítols [1] Tesis [1] Articles [11] Tesis dirigides [5]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

13 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [4] Comunicacions [2] Articles [6] Tesis dirigides [3]

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES

10 documents dipositats: Articles [10] Tesis dirigides [2]

EDUCACIÓ FÍSICA I

5 documents dipositats: Tesis [1] Articles [4] Tesis dirigides [12]

Ciències de la Vida

ERI BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)

60 documents dipositats: Tesis [1] Articles [59] Tesis dirigides [12]

ERI BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)

57 documents dipositats: Tesis [1] Articles [56] Tesis dirigides [6]

INSTITUT UNIVERSITARI CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA

40 documents dipositats: Tesis [2] Articles [34] Ressenyes [4] Tesis dirigides [16]

INSTITUT CAVANILLES BIODIVERSITAT I BIOL. EVOLUTIVA (ICBBE)

34 documents dipositats: Tesis [1] Articles [33]

MICROBIOLOGIA I ECOLOGIA

31 documents dipositats: Tesis [1] Articles [30] Tesis dirigides [6]

JARDÍ BOTÀNIC

29 documents dipositats: Comunicacions [1] Articles [28]

GENÈTICA

27 documents dipositats: Tesis [1] Articles [26] Tesis dirigides [13]

INSTITUT CAVANILLES BIODIVERSITAT I BIOL. EVOLUTIVA (ICBBE)

25 documents dipositats: Articles [25]

MICROBIOLOGIA I ECOLOGIA

19 documents dipositats: Tesis [1] Articles [18] Tesis dirigides [2]

INSTITUT UNIVERSITARI CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA

19 documents dipositats: Articles [18] Ressenyes [1] Tesis dirigides [2]

INSTITUT UNIVERSITARI CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA

14 documents dipositats: Tesis [1] Articles [13] Tesis dirigides [4]

BIOLOGIA CEL·LULAR, BIOLOGIA FUNCIONAL I ANTROPOLOGIA FÍSICA

14 documents dipositats: Articles [14] Tesis dirigides [2]

ZOOLOGIA

12 documents dipositats: Articles [12] Tesis dirigides [17]

Ciències de les Arts i Lletres

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

303 documents dipositats: Llibres [10] Capítols [121] Tesis [1] Articles [160] Ressenyes [10] Tesis dirigides [6] Documents de treball [1]

FILOLOGIA ESPANYOLA

80 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [15] Tesis [1] Articles [62] Tesis dirigides [2]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

73 documents dipositats: Llibres [4] Capítols [17] Comunicacions [9] Tesis [1] Articles [42]

FILOLOGIA ESPANYOLA

72 documents dipositats: Llibres [15] Capítols [32] Tesis [1] Articles [24] Tesis dirigides [6]

FILOLOGIA FRANCESA I ITALIANA

59 documents dipositats: Llibres [4] Capítols [30] Articles [25]

FILOLOGIA FRANCESA I ITALIANA

51 documents dipositats: Llibres [5] Capítols [25] Comunicacions [3] Articles [13] Ressenyes [5]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

48 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [20] Comunicacions [3] Tesis [1] Articles [16] Ressenyes [6]

FILOLOGIA CATALANA

32 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [9] Comunicacions [1] Tesis [2] Articles [15] Informes [3] Tesis dirigides [6]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

22 documents dipositats: Tesis [1] Articles [21] Tesis dirigides [3]

FILOLOGIA CATALANA

20 documents dipositats: Capítols [1] Tesis [1] Articles [17] Ressenyes [1]

FILOLOGIA CATALANA

12 documents dipositats: Articles [12] Tesis dirigides [6]

Documentació

SERVEI D'INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA

20 documents dipositats: Articles [20]

Filosofia

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

116 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [70] Comunicacions [2] Articles [37] Ressenyes [5] Tesis dirigides [6]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

87 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [49] Tesis [1] Articles [29] Ressenyes [6] Tesis dirigides [6]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

69 documents dipositats: Llibres [7] Capítols [16] Comunicacions [4] Articles [35] Ressenyes [7] Tesis dirigides [3]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

68 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [22] Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [41] Ressenyes [1] Tesis dirigides [3]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

66 documents dipositats: Capítols [17] Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [44] Ressenyes [3] Tesis dirigides [4]

FILOSOFIA

66 documents dipositats: Llibres [3] Capítols [29] Articles [33] Altres [1] Tesis dirigides [8]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

62 documents dipositats: Capítols [18] Comunicacions [1] Articles [43] Tesis dirigides [4]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

54 documents dipositats: Capítols [13] Comunicacions [3] Tesis [1] Articles [37]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

52 documents dipositats: Capítols [15] Tesis [1] Articles [28] Ressenyes [8] Tesis dirigides [6]

Sagunt, 22 de juny de 1940 - València, 8 de març de 2003

51 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [26] Comunicacions [2] Articles [15] Ressenyes [7] Tesis dirigides [5]

FILOSOFIA

30 documents dipositats: Capítols [9] Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [19]

València, 1922 - 1995

30 documents dipositats: Llibres [2] Articles [28] Tesis dirigides [2]

FILOSOFIA

25 documents dipositats: Capítols [8] Articles [14] Ressenyes [3] Tesis dirigides [8]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

20 documents dipositats: Capítols [1] Articles [18] Ressenyes [1]

LÒGICA I FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA

15 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [4] Tesis [1] Articles [8] Ressenyes [1]

FILOSOFIA

15 documents dipositats: Llibres [5] Capítols [1] Articles [8] Ressenyes [1]

FILOSOFIA

12 documents dipositats: Articles [12] Tesis dirigides [8]

FILOSOFIA

8 documents dipositats: Capítols [2] Comunicacions [1] Articles [5] Tesis dirigides [7]

Física

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

440 documents dipositats: Articles [440] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

439 documents dipositats: Articles [439] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

435 documents dipositats: Articles [435]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

422 documents dipositats: Articles [422] Tesis dirigides [4]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

414 documents dipositats: Articles [414] Tesis dirigides [1]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

410 documents dipositats: Articles [410]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

332 documents dipositats: Articles [332] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

328 documents dipositats: Articles [328] Tesis dirigides [6]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

269 documents dipositats: Tesis [1] Articles [268] Tesis dirigides [6]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

251 documents dipositats: Articles [251] Tesis dirigides [9]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

200 documents dipositats: Tesis [2] Articles [198] Tesis dirigides [4]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

197 documents dipositats: Articles [197] Tesis dirigides [4]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

149 documents dipositats: Articles [149] Tesis dirigides [5]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

140 documents dipositats: Tesis [1] Articles [139] Tesis dirigides [8]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIA DELS MATERIALS (ICMUV)

136 documents dipositats: Tesis [1] Articles [135] Tesis dirigides [8]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

134 documents dipositats: Articles [134] Tesis dirigides [7]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

111 documents dipositats: Tesis [1] Articles [110] Tesis dirigides [14]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

101 documents dipositats: Articles [101] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

73 documents dipositats: Articles [73] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

69 documents dipositats: Comunicacions [2] Tesis [1] Articles [66] Tesis dirigides [5]

ÒPTICA

53 documents dipositats: Articles [53] Tesis dirigides [12]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

53 documents dipositats: Articles [53] Tesis dirigides [4]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

52 documents dipositats: Articles [52] Tesis dirigides [5]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

52 documents dipositats: Articles [52] Tesis dirigides [9]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

50 documents dipositats: Articles [50] Tesis dirigides [4]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

41 documents dipositats: Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [39] Tesis dirigides [5]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

38 documents dipositats: Tesis [1] Articles [37] Tesis dirigides [1]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

34 documents dipositats: Articles [34] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

30 documents dipositats: Tesis [1] Articles [29] Tesis dirigides [1]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

26 documents dipositats: Articles [26] Tesis dirigides [1]

FÍSICA DE LA TERRA I TERMODINÀMICA

24 documents dipositats: Articles [24] Tesis dirigides [4]

FÍSICA DE LA TERRA I TERMODINÀMICA

23 documents dipositats: Articles [23] Tesis dirigides [6]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

16 documents dipositats: Articles [16] Tesis dirigides [4]

FÍSICA DE LA TERRA I TERMODINÀMICA

12 documents dipositats: Articles [12]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIES DELS MATERIALS

12 documents dipositats: Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [10]

Geografia

GEOGRAFIA

55 documents dipositats: Tesis [1] Articles [54] Tesis dirigides [1]

GEOGRAFIA

49 documents dipositats: Capítols [10] Comunicacions [11] Tesis [1] Articles [27]

GEOGRAFIA

45 documents dipositats: Llibres [3] Capítols [2] Comunicacions [4] Tesis [1] Articles [35] Tesis dirigides [6]

GEOGRAFIA

43 documents dipositats: Llibres [15] Capítols [1] Articles [26] Ressenyes [1] Tesis dirigides [4]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

42 documents dipositats: Llibres [4] Capítols [2] Comunicacions [2] Articles [34] Tesis dirigides [4]

GEOGRAFIA

37 documents dipositats: Tesis [1] Articles [34] Altres [2]

GEOGRAFIA

36 documents dipositats: Capítols [5] Comunicacions [7] Tesis [1] Articles [23]

GEOGRAFIA

33 documents dipositats: Capítols [3] Articles [30] Tesis dirigides [1]

GEOGRAFIA

30 documents dipositats: Capítols [1] Comunicacions [1] Articles [28] Tesis dirigides [4]

GEOGRAFIA

25 documents dipositats: Capítols [1] Tesis [1] Articles [23]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

22 documents dipositats: Llibres [4] Tesis [1] Articles [17] Tesis dirigides [3]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

22 documents dipositats: Llibres [7] Tesis [1] Articles [12] Ressenyes [2] Tesis dirigides [4]

GEOGRAFIA

20 documents dipositats: Capítols [5] Articles [14] Informes [1] Tesis dirigides [2]

GEOGRAFIA

18 documents dipositats: Articles [18]

GEOGRAFIA

16 documents dipositats: Articles [16] Tesis dirigides [2]

GEOGRAFIA

15 documents dipositats: Articles [15] Tesis dirigides [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

14 documents dipositats: Capítols [1] Articles [13]

Història

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

233 documents dipositats: Llibres [9] Capítols [62] Comunicacions [18] Tesis [1] Articles [140] Altres [1] Informes [1] Tesis dirigides [3] Documents de treball [1]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

125 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [30] Articles [93]

HISTÒRIA MODERNA

112 documents dipositats: Llibres [3] Capítols [47] Comunicacions [9] Articles [51] Ressenyes [2] Tesis dirigides [6]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

110 documents dipositats: Capítols [25] Comunicacions [21] Articles [64] Tesis dirigides [5]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

79 documents dipositats: Llibres [5] Capítols [8] Comunicacions [13] Articles [53] Tesis dirigides [6]

HISTÒRIA DE L'ART

78 documents dipositats: Llibres [3] Capítols [27] Comunicacions [2] Tesis [1] Articles [45] Tesis dirigides [8]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

73 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [22] Articles [44] Ressenyes [6]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

71 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [2] Comunicacions [1] Articles [67] Tesis dirigides [5]

PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA ANTIGA

69 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [1] Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [65]

HISTÒRIA DE L'ART

56 documents dipositats: Capítols [31] Articles [25] Tesis dirigides [14]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

48 documents dipositats: Llibres [3] Capítols [1] Comunicacions [2] Articles [42] Tesis dirigides [17]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

46 documents dipositats: Capítols [7] Articles [35] Ressenyes [4] Tesis dirigides [9]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

45 documents dipositats: Capítols [16] Tesis [1] Articles [23] Altres [1] Ressenyes [4] Tesis dirigides [11]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

40 documents dipositats: Comunicacions [3] Articles [37] Tesis dirigides [4]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

38 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [5] Comunicacions [3] Tesis [1] Articles [27] Tesis dirigides [4]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

37 documents dipositats: Capítols [4] Comunicacions [6] Tesis [1] Articles [26] Tesis dirigides [1]

HISTÒRIA MODERNA

37 documents dipositats: Capítols [5] Tesis [1] Articles [31] Tesis dirigides [3]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

36 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [4] Comunicacions [2] Articles [28] Tesis dirigides [4]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

36 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [4] Tesis [1] Articles [28] Ressenyes [2] Tesis dirigides [2]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

35 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [4] Articles [30] Tesis dirigides [4]

HISTÒRIA MODERNA

35 documents dipositats: Capítols [7] Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [26] Tesis dirigides [12]

HISTÒRIA DE L'ART

28 documents dipositats: Capítols [7] Tesis [1] Articles [20] Tesis dirigides [2]

HISTÒRIA DE LA ANTIGUITAT I CULTURA ESCRITA

28 documents dipositats: Llibres [4] Capítols [5] Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [16] Altres [1] Tesis dirigides [6]

HISTÒRIA DE L'ART

27 documents dipositats: Capítols [1] Tesis [1] Articles [25] Tesis dirigides [10]

HISTÒRIA MEDIEVAL I CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES

27 documents dipositats: Llibres [3] Capítols [11] Articles [13]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

26 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [1] Comunicacions [3] Tesis [1] Articles [19]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

25 documents dipositats: Llibres [1] Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [22]

HISTÒRIA DE LA ANTIGUITAT I CULTURA ESCRITA

25 documents dipositats: Capítols [9] Articles [16] Tesis dirigides [1]

INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ DE ROBÒTICA I DE LES TIC (IRTIC)

25 documents dipositats: Comunicacions [3] Articles [22]

HISTÒRIA MEDIEVAL

23 documents dipositats: Capítols [2] Articles [20] Ressenyes [1] Tesis dirigides [5]

HISTÒRIA DE L'ART

22 documents dipositats: Tesis [1] Articles [20] Altres [1] Tesis dirigides [5]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

22 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [4] Tesis [1] Articles [15]

INSTITUT UNIVERSITARI D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA I DE LA CIÈNCIA LÓPEZ PIÑERO

22 documents dipositats: Llibres [9] Articles [13] Tesis dirigides [10]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

21 documents dipositats: Capítols [3] Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [16]

HISTÒRIA MODERNA

21 documents dipositats: Capítols [3] Articles [17] Ressenyes [1] Tesis dirigides [7]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

21 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [5] Comunicacions [1] Articles [14] Tesis dirigides [10]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

20 documents dipositats: Capítols [1] Tesis [1] Articles [18] Tesis dirigides [5]

INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LA DONA

20 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [7] Articles [12] Tesis dirigides [1]

HISTÒRIA DE L'ART

20 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [1] Tesis [1] Articles [16] Tesis dirigides [21]

HISTÒRIA DE L'ART

19 documents dipositats: Capítols [2] Tesis [1] Articles [16] Tesis dirigides [10]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

17 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [1] Comunicacions [2] Articles [12]

HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DOCUMENTACIÓ

17 documents dipositats: Articles [17] Tesis dirigides [2]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

17 documents dipositats: Capítols [1] Articles [13] Ressenyes [3] Tesis dirigides [7]

HISTÒRIA DE L'ART

16 documents dipositats: Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [14]

HISTÒRIA MEDIEVAL

16 documents dipositats: Capítols [2] Articles [14] Tesis dirigides [4]

HISTÒRIA MEDIEVAL

15 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [1] Tesis [1] Articles [12] Tesis dirigides [5]

PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA ANTIGA

13 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [2] Articles [10]

HISTÒRIA MODERNA

12 documents dipositats: Capítols [1] Articles [11] Tesis dirigides [5]

HISTÒRIA DE L'ART

12 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [2] Articles [9] Tesis dirigides [1]

HISTÒRIA MEDIEVAL

11 documents dipositats: Capítols [1] Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [8] Tesis dirigides [1]

Lingüística

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

73 documents dipositats: Llibres [14] Capítols [11] Comunicacions [9] Articles [39] Tesis dirigides [3]

FILOLOGIA CLÀSSICA

65 documents dipositats: Llibres [1] Articles [64] Tesis dirigides [7]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

55 documents dipositats: Llibres [3] Capítols [12] Comunicacions [13] Tesis [1] Articles [21] Ressenyes [2] Tesis dirigides [3] Documents de treball [3]

FILOLOGIA ESPANYOLA

53 documents dipositats: Capítols [8] Tesis [1] Articles [44] Tesis dirigides [7]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

46 documents dipositats: Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [44]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

39 documents dipositats: Articles [39]

FILOLOGIA CATALANA

37 documents dipositats: Capítols [12] Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [23] Tesis dirigides [4]

FILOLOGIA CLÀSSICA

31 documents dipositats: Capítols [5] Tesis [1] Articles [22] Ressenyes [3] Tesis dirigides [2]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA

28 documents dipositats: Capítols [1] Comunicacions [2] Tesis [1] Articles [24] Tesis dirigides [4]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

27 documents dipositats: Llibres [8] Capítols [8] Tesis [1] Articles [10] Tesis dirigides [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

26 documents dipositats: Capítols [2] Tesis [1] Articles [23] Tesis dirigides [1]

FILOLOGIA CLÀSSICA

22 documents dipositats: Capítols [6] Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [14]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

22 documents dipositats: Llibres [1] Tesis [1] Articles [20] Tesis dirigides [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA

21 documents dipositats: Articles [21] Tesis dirigides [1]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

19 documents dipositats: Llibres [8] Capítols [2] Comunicacions [1] Articles [8] Tesis dirigides [10]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

19 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [1] Tesis [1] Articles [16] Tesis dirigides [4]

FILOLOGIA ESPANYOLA

18 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [1] Tesis [1] Articles [15] Tesis dirigides [3]

FILOLOGIA ESPANYOLA

17 documents dipositats: Articles [17] Tesis dirigides [1]

FILOLOGIA ESPANYOLA

16 documents dipositats: Llibres [3] Tesis [1] Articles [12] Tesis dirigides [7]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA

16 documents dipositats: Articles [16] Tesis dirigides [2]

FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA

13 documents dipositats: Capítols [1] Tesis [1] Articles [11] Tesis dirigides [2]

FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA

11 documents dipositats: Capítols [1] Tesis [1] Articles [9] Tesis dirigides [6]

FILOLOGIA CATALANA

11 documents dipositats: Tesis [1] Articles [10] Tesis dirigides [3]

Matemàtiques

ÀLGEBRA

68 documents dipositats: Tesis [1] Articles [67] Tesis dirigides [1]

ÀLGEBRA

61 documents dipositats: Tesis [1] Articles [60] Tesis dirigides [7]

Psicologia

PSICOLOGIA BÀSICA

106 documents dipositats: Llibres [4] Capítols [19] Comunicacions [5] Tesis [1] Articles [74] Altres [2] Tesis dirigides [10] Documents de treball [1]

INSTITUT UNIVERSITARI EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA (INTRAS)

80 documents dipositats: Llibres [23] Articles [57] Tesis dirigides [13]

METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT

62 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [2] Tesis [1] Articles [58] Tesis dirigides [2]

PSICOLOGIA BÀSICA

53 documents dipositats: Tesis [1] Articles [52] Tesis dirigides [4]

PSICOLOGIA BÀSICA

52 documents dipositats: Capítols [4] Tesis [1] Articles [47] Tesis dirigides [3]

PSICOLOGIA BÀSICA

51 documents dipositats: Capítols [2] Articles [49] Tesis dirigides [9]

PSICOLOGIA SOCIAL

47 documents dipositats: Tesis [1] Articles [46] Tesis dirigides [1]

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

42 documents dipositats: Articles [42] Tesis dirigides [6]

PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

37 documents dipositats: Articles [37] Tesis dirigides [9]

PSICOBIOLOGIA

32 documents dipositats: Capítols [5] Comunicacions [17] Tesis [1] Articles [9]

PSICOLOGIA SOCIAL

27 documents dipositats: Tesis [1] Articles [26] Tesis dirigides [10]

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

26 documents dipositats: Tesis [1] Articles [25] Tesis dirigides [16]

METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT

26 documents dipositats: Tesis [1] Articles [25] Tesis dirigides [1]

METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT

25 documents dipositats: Articles [25] Tesis dirigides [3]

INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA DE R.H. (IDOCAL)

20 documents dipositats: Articles [20] Tesis dirigides [4]

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

20 documents dipositats: Llibres [10] Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [6] Informes [2] Tesis dirigides [19]

PSICOLOGIA SOCIAL

19 documents dipositats: Articles [19] Tesis dirigides [10]

PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

15 documents dipositats: Articles [15] Tesis dirigides [5]

INSTITUT UNIVERSITARI EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA (INTRAS)

12 documents dipositats: Llibres [1] Tesis [1] Articles [6] Informes [4] Tesis dirigides [1]

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

8 documents dipositats: Articles [8] Tesis dirigides [8]

Química

INSTITUT DE CIÈNCIA MOLECULAR (ICMOL)

140 documents dipositats: Articles [139] Altres [1] Tesis dirigides [32]

INSTITUT DE CIÈNCIA MOLECULAR (ICMOL)

109 documents dipositats: Articles [109] Tesis dirigides [22]

INSTITUT DE CIÈNCIA MOLECULAR (ICMOL)

64 documents dipositats: Articles [64] Tesis dirigides [11]

QUÍMICA ORGÀNICA

59 documents dipositats: Tesis [1] Articles [57] Altres [1] Tesis dirigides [9]

INSTITUT DE CIÈNCIA MOLECULAR (ICMOL)

32 documents dipositats: Tesis [1] Articles [31]

INSTITUT DE CIÈNCIA MOLECULAR (ICMOL)

32 documents dipositats: Articles [32] Tesis dirigides [4]

INSTITUT DE CIÈNCIA MOLECULAR (ICMOL)

19 documents dipositats: Articles [19] Tesis dirigides [7]

INSTITUT DE CIÈNCIA MOLECULAR (ICMOL)

18 documents dipositats: Tesis [1] Articles [17] Tesis dirigides [2]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIA DELS MATERIALS (ICMUV)

14 documents dipositats: Articles [14]

Sociologia

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

128 documents dipositats: Llibres [15] Capítols [3] Comunicacions [16] Tesis [2] Articles [69] Informes [9] Ressenyes [14] Tesis dirigides [6]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

59 documents dipositats: Llibres [3] Capítols [12] Comunicacions [17] Tesis [1] Articles [25] Ressenyes [1]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

58 documents dipositats: Llibres [3] Tesis [1] Articles [50] Informes [3] Ressenyes [1] Tesis dirigides [4]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

54 documents dipositats: Llibres [2] Tesis [1] Articles [46] Informes [5]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

53 documents dipositats: Comunicacions [4] Tesis [1] Articles [48] Tesis dirigides [6]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

52 documents dipositats: Llibres [5] Capítols [11] Comunicacions [7] Tesis [1] Articles [26] Altres [2]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

50 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [15] Tesis [1] Articles [29] Informes [4] Tesis dirigides [6]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

47 documents dipositats: Articles [47]

TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS

43 documents dipositats: Comunicacions [6] Tesis [1] Articles [34] Informes [2] Tesis dirigides [8]

INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LA DONA

34 documents dipositats: Capítols [8] Comunicacions [2] Tesis [1] Articles [23] Tesis dirigides [2]

INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LA DONA

34 documents dipositats: Llibres [7] Capítols [8] Comunicacions [8] Tesis [1] Articles [7] Altres [1] Informes [2] Tesis dirigides [3]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

33 documents dipositats: Llibres [1] Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [30] Tesis dirigides [14]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

27 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [2] Tesis [1] Articles [21] Informes [1] Tesis dirigides [9]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

27 documents dipositats: Tesis [1] Articles [24] Informes [2]

TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS

25 documents dipositats: Comunicacions [3] Tesis [1] Articles [21] Tesis dirigides [1]

INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LA DONA

25 documents dipositats: Capítols [9] Articles [12] Ressenyes [4]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

24 documents dipositats: Llibres [1] Tesis [1] Articles [22]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

23 documents dipositats: Llibres [2] Comunicacions [9] Tesis [1] Articles [10] Informes [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

21 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [1] Articles [18] Informes [1] Tesis dirigides [6]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

21 documents dipositats: Llibres [3] Capítols [2] Articles [15] Altres [1]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

20 documents dipositats: Tesis [1] Articles [19]

INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LES DONES (IUED)

19 documents dipositats: Llibres [1] Tesis [1] Articles [15] Altres [1] Informes [1]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

18 documents dipositats: Capítols [3] Comunicacions [5] Articles [10]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

16 documents dipositats: Comunicacions [1] Articles [12] Informes [3]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

15 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [4] Articles [8] Informes [1]

INSTITUT UNIVERSITARI DELS DRETS HUMANS

15 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [3] Tesis [1] Articles [10] Tesis dirigides [1]

El teu nom podria anar ací

Per a tenir un perfil d'investigador com els anteriors envia un correu a roderic@uv.es

Pàgina actualitzada: 2023-12-03 18:00:04 {TABLES}