Autors

Repositori DSpace/Manakin

Souto González, Xosé M.
Treballs
45
Descàrregues
4078
Des / Doc
92

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

 

45 documents dipositats: Articles [43] Altres [2] Tesis dirigides [18]

Descàrregues: 4078
Descàrregues per document: 92

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Altres

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2022-10-05 18:00:03