Autors

Repositori DSpace/Manakin

Jiménez, Jesús
Treballs
29
Descàrregues
1427
Des / Doc
47

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA CATALANA

 

29 documents dipositats: Capítols [8] Comunicacions [1] Tesis [1] Articles [19] Tesis dirigides [4]

Descàrregues: 1427
Descàrregues per document: 47

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Capítols

Comunicacions

Tesis

Articles

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2023-09-26 18:00:03