Autors

Repositori DSpace/Manakin

Vidal Perona, Jorge
Treballs
35
Descàrregues
4885
Des / Doc
157

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

 

35 documents dipositats: Articles [29] Tesis [1] Altres [3] Materials Docents [2] Tesis dirigides [1]

Descàrregues: 4885
Descàrregues per document: 157

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Tesis

Altres

Materials Docents

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-01-27 18:00:03