Autors

Repositori DSpace/Manakin

Rosado Muñoz, Alfredo
Treballs
35
Descàrregues
2006
Des / Doc
80

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
ENGINYERIA ELECTRÒNICA

 

35 documents dipositats: Articles [19] Comunicacions [5] Materials Docents [11] Tesis dirigides [5]

Descàrregues: 2006
Descàrregues per document: 80

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Comunicacions

Materials Docents

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2023-01-29 18:00:03