Autors

Repositori DSpace/Manakin

Villamón Herrera, Miguel
Treballs
36
Descàrregues
7729
Des / Doc
214

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

 

36 documents dipositats: Articles [28] Capítols [2] Comunicacions [4] Tesis [1] Altres [1] Tesis dirigides [2]

Descàrregues: 7729
Descàrregues per document: 214

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Comunicacions

Tesis

Altres

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2023-01-29 18:00:03