Autors

Repositori DSpace/Manakin

García García, María Jesús
Treballs
18
Descàrregues
1082
Des / Doc
63

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

 

18 documents dipositats: Articles [14] Capítols [1] Tesis [1] Materials Docents [2]

Descàrregues: 1082
Descàrregues per document: 63

Social
Co-Autors
  Altres perfils  Històric
  Producció dipositada

  Articles

  Capítols

  Tesis

  Materials Docents

  Producció no dipositada
  Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
  Pàgina actualitzada: 2023-01-29 18:00:03