Autors

Repositori DSpace/Manakin

Requena Jiménez, Miguel
Treballs
13
Descàrregues
5252
Des / Doc
375

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA ANTIGA

 

13 documents dipositats: Articles [10] Llibres [1] Capítols [2]

Descàrregues: 5252
Descàrregues per document: 375

Social
Co-Autors
Altres perfils

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Capítols

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-03-20 18:00:04