Autors

Repositori DSpace/Manakin

Gómez-Ferrer Lozano, Mercedes
Treballs
25
Descàrregues
6683
Des / Doc
257

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
HISTÒRIA DE L'ART

 

25 documents dipositats: Articles [23] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [10]

Descàrregues: 6683
Descàrregues per document: 257

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Tesis

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2023-01-29 18:00:03