Autors

Repositori DSpace/Manakin

Grau Codina, Ferran
Treballs
22
Descàrregues
2487
Des / Doc
108

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA CLÀSSICA

 

22 documents dipositats: Articles [14] Capítols [6] Comunicacions [1] Tesis [1]

Descàrregues: 2487
Descàrregues per document: 108

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Comunicacions

Tesis

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-01-29 18:00:03