Autors

Repositori DSpace/Manakin

García Mahíques, Rafael
Treballs
20
Descàrregues
6722
Des / Doc
320

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
HISTÒRIA DE L'ART

 

20 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [1] Tesis [1] Articles [16] Tesis dirigides [21]

Descàrregues: 6722
Descàrregues per document: 320

Social
Altres perfils


Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Llibres

Capítols

Tesis

Articles

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-12-03 18:00:04