Autors

Repositori DSpace/Manakin

García Mahíques, Rafael
Treballs
19
Descàrregues
6203
Des / Doc
310

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
HISTÒRIA DE L'ART

 

19 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [1] Tesis [1] Articles [16] Tesis dirigides [19]

Descàrregues: 6203
Descàrregues per document: 310

Social
Co-Autors
  Altres perfils


  Històric
  Treballs més descarregats
  Producció dipositada

  Llibres

  Capítols

  Tesis

  Articles

  Producció no dipositada
  Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
  Pàgina actualitzada: 2023-06-08 18:00:03