Autors

Repositori DSpace/Manakin

López García, Guillermo
Treballs
73
Descàrregues
10210
Des / Doc
137

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

 

73 documents dipositats: Llibres [4] Capítols [17] Comunicacions [9] Tesis [1] Articles [42]

Descàrregues: 10210
Descàrregues per document: 137

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Llibres

Capítols

Comunicacions

Tesis

Articles

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-12-02 18:00:04