Autors

Repositori DSpace/Manakin

Salazar García, Domingo Carlos
Treballs
125
Descàrregues
28176
Des / Doc
223

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

 

125 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [30] Articles [93]

Descàrregues: 28176
Descàrregues per document: 223

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Llibres

Capítols

Articles

Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-09-20 18:00:03