Autors

Repositori DSpace/Manakin

López López, Pascual
Treballs
25
Descàrregues
1493
Des / Doc
57

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
INSTITUT CAVANILLES BIODIVERSITAT I BIOL. EVOLUTIVA (ICBBE)

 

25 documents dipositats: Articles [25]

Descàrregues: 1493
Descàrregues per document: 57

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-06-10 18:00:03