Autors

Repositori DSpace/Manakin

Camps-Valls, Gustau
Treballs
9
Descàrregues
411
Des / Doc
45

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
ERI LABORATORI DE PROCESSAMENT D'IMATGES (IPL)

 

9 documents dipositats: Articles [8] Materials Docents [1] Tesis dirigides [9]

Descàrregues: 411
Descàrregues per document: 45

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Materials Docents

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2023-01-27 18:00:03