Autors

Repositori DSpace/Manakin

Pardo Gordó, Salvador
Treballs
35
Descàrregues
3962
Des / Doc
110

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

 

35 documents dipositats: Capítols [4] Comunicacions [6] Tesis [1] Articles [24] Tesis dirigides [1]

Descàrregues: 3962
Descàrregues per document: 110

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Capítols

Comunicacions

Tesis

Articles

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2023-09-29 18:00:03