Autors

Repositori DSpace/Manakin

Pardo Gordó, Salvador
Treballs
36
Descàrregues
3734
Des / Doc
100

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

 

36 documents dipositats: Articles [24] Capítols [5] Comunicacions [6] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

Descàrregues: 3734
Descàrregues per document: 100

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Comunicacions

Tesis

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2022-11-29 18:00:03