Autors

Repositori DSpace/Manakin

Espí López, Gemma Victoria
Treballs
24
Descàrregues
5965
Des / Doc
426

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FISIOTERÀPIA

 

24 documents dipositats: Articles [13] Altres [11] Tesis dirigides [2]

Descàrregues: 5965
Descàrregues per document: 426

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Altres

 • FAL MUÑECA Y MANO (2018)
  Espí López, Gemma Victoria; Conesa Albaladejo, María; Matoses March, Carmen; Zurano Conches, Igncio; Serra Añó, Pilar; Alberola Zorrilla, Pilar; Garriga Hinarejos, Antonio; Gozálvez Gozálvez, Anier; Navarro Orero, David; Villagrasa Sanz, Jesús; Práctica Fisioterapia del Aparato Locomotor (FAL) de MUÑECA Y MANO. Técnicas específicas de la Asignatura de Fisioterapia del Aparato Locomotor
 • FAL HOMBRO (2018)
  Espí López, Gemma Victoria; Conesa Albaladejo, María; Matoses March, Carmen; Zurano Conches, Igncio; Serra Añó, Pilar; Alberola Zorrilla, Pilar; Garriga Hinarejos, Antonio; Gozálvez Gozálvez, Anier; Navarro Orero, David; Villagrasa Sanz, Jesús; Práctica Fisioterapia del Aparato Locomotor (FAL) de Hombro. Técnicas específicas de la Asignatura de Fisioterapia del Aparato Locomotor
 • FAL CADERA (2018)
  Espí López, Gemma Victoria; Conesa Albaladejo, María; Matoses March, Carmen; Zurano Conches, Igncio; Serra Añó, Pilar; Alberola Zorrilla, Pilar; Garriga Hinarejos, Antonio; Gozálvez Gozálvez, Anier; Navarro Orero, David; Villagrasa Sanz, Jesús; Práctica Fisioterapia del Aparato Locomotor (FAL) de CADERA. Técnicas específicas de la Asignatura de Fisioterapia del Aparato Locomotor
 • FAL CODO (2018)
  Espí López, Gemma Victoria; Conesa Albaladejo, María; Matoses March, Carmen; Zurano Conches, Igncio; Serra Añó, Pilar; Alberola Zorrilla, Pilar; Garriga Hinarejos, Antonio; Gozálvez Gozálvez, Anier; Navarro Orero, David; Villagrasa Sanz, Jesús; Práctica Fisioterapia del Aparato Locomotor (FAL) de Codo. Técnicas específicas de la Asignatura de Fisioterapia del Aparato Locomotor
 • FAL TOBILLO-PIE (2018)
  Espí López, Gemma Victoria; Conesa Albaladejo, María; Matoses March, Carmen; Zurano Conches, Igncio; Serra Añó, Pilar; Alberola Zorrilla, Pilar; Garriga Hinarejos, Antonio; Gozálvez Gozálvez, Anier; Navarro Orero, David; Villagrasa Sanz, Jesús; Práctica Fisioterapia del Aparato Locomotor (FAL) de TOBILLO-PIE. Técnicas específicas de la Asignatura de Fisioterapia del Aparato Locomotor
 • FAL RODILLA (2018)
  Espí López, Gemma Victoria; Conesa Albaladejo, María; Matoses March, Carmen; Zurano Conches, Igncio; Serra Añó, Pilar; Alberola Zorrilla, Pilar; Garriga Hinarejos, Antonio; Gozálvez Gozálvez, Anier; Navarro Orero, David; Villagrasa Sanz, Jesús; Práctica Fisioterapia del Aparato Locomotor (FAL) de RODILLA. Técnicas específicas de la Asignatura de Fisioterapia del Aparato Locomotor
 • FAL LUMBAR-SACRO-PELVIS (2018)
  Espí López, Gemma Victoria; Conesa Albaladejo, María; Matoses March, Carmen; Zurano Conches, Igncio; Serra Añó, Pilar; Alberola Zorrilla, Pilar; Garriga Hinarejos, Antonio; Gozálvez Gozálvez, Anier; Navarro Orero, David; Villagrasa Sanz, Jesús; Práctica Fisioterapia del Aparato Locomotor (FAL) de LUMBAR-SACRO-PELVIS. Técnicas específicas de la Asignatura de Fisioterapia del Aparato Locomotor
 • FAL CERVICAL (2018)
  Espí López, Gemma Victoria; Conesa Albaladejo, María; Matoses March, Carmen; Zurano Conches, Igncio; Serra Añó, Pilar; Alberola Zorrilla, Pilar; Garriga Hinarejos, Antonio; Gozálvez Gozálvez, Anier; Navarro Orero, David; Villagrasa Sanz, Jesús; Práctica Fisioterapia del Aparato Locomotor (FAL) de Hombro. Técnicas específicas de la Asignatura de Fisioterapia del Aparato Locomotor
 • FAL DORSAL (2018)
  Espí López, Gemma Victoria; Conesa Albaladejo, María; Matoses March, Carmen; Zurano Conches, Igncio; Serra Añó, Pilar; Alberola Zorrilla, Pilar; Garriga Hinarejos, Antonio; Gozálvez Gozálvez, Anier; Navarro Orero, David; Villagrasa Sanz, Jesús; Práctica Fisioterapia del Aparato Locomotor (FAL) de DORSAL. Técnicas específicas de la Asignatura de Fisioterapia del Aparato Locomotor
 • FAL ATM (2018)
  Espí López, Gemma Victoria; Conesa Albaladejo, María; Matoses March, Carmen; Zurano Conches, Igncio; Serra Añó, Pilar; Alberola Zorrilla, Pilar; Garriga Hinarejos, Antonio; Gozálvez Gozálvez, Anier; Navarro Orero, David; Villagrasa Sanz, Jesús; Práctica Fisioterapia del Aparato Locomotor (FAL) de ATM. Técnicas específicas de la Asignatura de Fisioterapia del Aparato Locomotor
 • FISIOTICS (Generación, edición y distribución de objetos de aprendizaje multimedia como recursos para la docencia y el estudio en Fisioterapia). (2014)
  Espí López, Gemma Victoria; V Trobades d'Innovació Educativa. Valencia, 29-30 de Gener de 2014
Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2023-01-29 18:00:03