Autors

Repositori DSpace/Manakin

Botella Nicolás, Ana María
Treballs
120
Descàrregues
26470
Des / Doc
220

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

 

120 documents dipositats: Llibres [2] Capítols [6] Comunicacions [15] [1] Tesis [1] Articles [94] Altres [1] Tesis dirigides [19]

Descàrregues: 26470
Descàrregues per document: 220

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Llibres

Capítols

Comunicacions

Tesis

Articles

Altres

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-12-03 18:00:04