Autors

Repositori DSpace/Manakin

Sancho-Álvarez, Carlos
Treballs
41
Descàrregues
5595
Des / Doc
136

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

 

41 documents dipositats: Capítols [7] Comunicacions [8] Tesis [1] Articles [24] Ressenyes [1] Tesis dirigides [1]

Descàrregues: 5595
Descàrregues per document: 136

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Capítols

Comunicacions

Tesis

Articles

Ressenyes

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-09-21 18:00:04