Autors

Repositori DSpace/Manakin

Cortés Escrivà, Josepa
Treballs
27
Descàrregues
3646
Des / Doc
130

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
HISTÒRIA MEDIEVAL I CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES

 

27 documents dipositats: Llibres [3] Capítols [11] Articles [13]

Descàrregues: 3646
Descàrregues per document: 130

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Llibres

Capítols

Articles

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-06-08 18:00:03