Autors

Repositori DSpace/Manakin

Mancebo Alonso, María Fernanda
Treballs
73
Descàrregues
8617
Des / Doc
126

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

 

73 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [22] Articles [44] Ressenyes [6]

Descàrregues: 8617
Descàrregues per document: 126

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Llibres

Capítols

Articles

Ressenyes

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-09-29 18:00:03