Autors

Repositori DSpace/Manakin

Carrión Marco, Yolanda
Treballs
26
Descàrregues
6358
Des / Doc
244

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

 

26 documents dipositats: Articles [22] Llibres [1] Comunicacions [1] Tesis [1] Altres [1]

Descàrregues: 6358
Descàrregues per document: 244

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Comunicacions

Tesis

Altres

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-01-29 18:00:03