Autors

Repositori DSpace/Manakin

Alonso Asenjo, Julio
Treballs
17
Descàrregues
2278
Des / Doc
126

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA ESPANYOLA

 

17 documents dipositats: Articles [17] Tesis dirigides [1]

Descàrregues: 2278
Descàrregues per document: 126

Social
Altres perfils


Històric
Producció dipositada

Articles

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-12-01 18:00:06