Autors

Repositori DSpace/Manakin

Coronel Ramos, Marco Antonio
Treballs
28
Descàrregues
2215
Des / Doc
85

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA CLÀSSICA

 

28 documents dipositats: Articles [22] Capítols [2] Tesis [1] Ressenyes [3] Tesis dirigides [2]

Descàrregues: 2215
Descàrregues per document: 85

Social
Altres perfils

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Tesis

Ressenyes

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2023-01-29 18:00:03