Autors

Repositori DSpace/Manakin

Canet Vallés, José Luis
Treballs
70
Descàrregues
8258
Des / Doc
116

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
FILOLOGIA ESPANYOLA

 

70 documents dipositats: Articles [23] Llibres [15] Capítols [31] Tesis [1] Tesis dirigides [6]

Descàrregues: 8258
Descàrregues per document: 116

Social
Co-Autors
  Altres perfils


  Històric
  Treballs més descarregats
  Producció dipositada

  Articles

  Llibres

  Capítols

  Tesis

  Producció no dipositada
  Pàgina actualitzada: 2022-09-13 18:00:03