Autors

Repositori DSpace/Manakin

Campillo, Neus
Treballs
22
Descàrregues
7624
Des / Doc
401

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LA DONA

 

22 documents dipositats: Capítols [9] Articles [9] Ressenyes [4]

Descàrregues: 7624
Descàrregues per document: 401

Social
Co-Autors
Altres perfils

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Capítols

Articles

Ressenyes

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-12-01 18:00:06