Autors

Repositori DSpace/Manakin

San Martín Alonso, Ángel
Treballs
95
Descàrregues
12130
Des / Doc
127

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

 

95 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [6] Comunicacions [29] Tesis [1] Articles [51] Altres [1] Informes [6] Tesis dirigides [19]

Descàrregues: 12130
Descàrregues per document: 127

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Llibres

Capítols

Comunicacions

Tesis

Articles

Altres

Informes

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-12-03 18:00:04