Autors

Repositori DSpace/Manakin

San Martín Alonso, Ángel
Treballs
87
Descàrregues
9054
Des / Doc
104

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

 

87 documents dipositats: Articles [45] Capítols [5] Comunicacions [29] Tesis [1] Informes [6] Materials Docents [1] Tesis dirigides [16]

Descàrregues: 9054
Descàrregues per document: 104

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Comunicacions

Tesis

Informes

Materials Docents

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2022-09-13 18:00:03