Autors

Repositori DSpace/Manakin

Soler Guillén, Ángel
Treballs
13
Descàrregues
763
Des / Doc
58

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
ESTRUCTURA ECONÒMICA

 

13 documents dipositats: Llibres [2] Tesis [1] Articles [3] Informes [6] Tesis dirigides [1] Documents de treball [1]

Descàrregues: 763
Descàrregues per document: 58

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Llibres

Tesis

Articles

Informes

Documents de treball

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-09-25 18:00:04