Autors

Repositori DSpace/Manakin

Agulló Díaz, María del Carmen
Treballs
35
Descàrregues
3793
Des / Doc
108

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

 

35 documents dipositats: Articles [13] Llibres [1] Capítols [3] Comunicacions [15] Tesis [1] Informes [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [1]

Descàrregues: 3793
Descàrregues per document: 108

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Llibres

Capítols

Comunicacions

Tesis

Informes

Materials Docents

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2022-09-27 18:00:03