Autors

Repositori DSpace/Manakin

Agulló Díaz, María del Carmen
Treballs
35
Descàrregues
4284
Des / Doc
119

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

 

35 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [4] Comunicacions [15] Tesis [1] Articles [13] Informes [1] Tesis dirigides [1]

Descàrregues: 4284
Descàrregues per document: 119

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Llibres

Capítols

Comunicacions

Tesis

Articles

Informes

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-06-10 18:00:03