Autors

Repositori DSpace/Manakin

Algarabel González, Salvador
Treballs
25
Descàrregues
3540
Des / Doc
136

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT

 

25 documents dipositats: Articles [25] Tesis dirigides [3]

Descàrregues: 3540
Descàrregues per document: 136

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2023-09-26 18:00:03