Autors

Repositori DSpace/Manakin

Pons, Anaclet
Treballs
36
Descàrregues
7131
Des / Doc
203

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

 

36 documents dipositats: Llibres [1] Capítols [4] Tesis [1] Articles [28] Ressenyes [2] Tesis dirigides [2]

Descàrregues: 7131
Descàrregues per document: 203

Social
Altres perfils
Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Llibres

Capítols

Tesis

Articles

Ressenyes

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2023-12-03 18:00:04