Autors

Repositori DSpace/Manakin

Llena Puy, María Carmen
Treballs
45
Descàrregues
1811
Des / Doc
75

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
ESTOMATOLOGIA

 

45 documents dipositats: Articles [23] Altres [15] Materials Docents [7] Tesis dirigides [20]

Descàrregues: 1811
Descàrregues per document: 75

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Altres

Materials Docents

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-02-03 18:00:03