Autors

Repositori DSpace/Manakin

Sancho-Álvarez, Carlos
Treballs
61
Descàrregues
5122
Des / Doc
134

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

 

61 documents dipositats: Articles [21] Capítols [7] Comunicacions [8] Tesis [1] Ressenyes [1] Materials Docents [23] Tesis dirigides [1]

Descàrregues: 5122
Descàrregues per document: 134

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Capítols

Comunicacions

Tesis

Ressenyes

Materials Docents

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-01-29 18:00:03