Autors

Repositori DSpace/Manakin

Felipo Orts, Amparo
Treballs
35
Descàrregues
9580
Des / Doc
266

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
HISTÒRIA MODERNA

 

35 documents dipositats: Articles [26] Capítols [7] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [12]

Descàrregues: 9580
Descàrregues per document: 266

Social
Altres perfils

Històric
Producció dipositada

Articles

Capítols

Comunicacions

Tesis

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-03-20 18:00:04