Autors

Repositori DSpace/Manakin

Jaran, François
Treballs
20
Descàrregues
7075
Des / Doc
353

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

 

20 documents dipositats: Articles [18] Capítols [1] Ressenyes [1]

Descàrregues: 7075
Descàrregues per document: 353

Social
Co-Autors
Altres perfilsHistòric
Producció dipositada

Articles

Capítols

Ressenyes

Producció no dipositada
Tesis dirigides i dipositades en RODERIC
Pàgina actualitzada: 2023-01-29 18:00:03