Autors

Repositori DSpace/Manakin

Tur Porcar, Ana María
Treballs
54
Descàrregues
4576
Des / Doc
84

[Perfil] [Social] [Històric] [Treballs més descarregats] [Producció dipositada] [Tesis dirigides]

Nota: Aquest perfil conté la producció científica dipositada en accés obert en el repositori institucional de la Universitat. No s'inclouen els treballs publicats en editorials comercials o revistes que no siguen d'accés obert. Per a accedir a la producció completa et recomanem que consultes altres perfils indicats en la secció Social d'aquest perfil.

Perfil
PSICOLOGIA BÀSICA

 

54 documents dipositats: Articles [52] Tesis [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [4]

Descàrregues: 4576
Descàrregues per document: 84

Històric
Treballs més descarregats
Producció dipositada

Articles

Tesis

Materials Docents

Producció no dipositada
Pàgina actualitzada: 2022-09-13 18:00:03