Autors amb més producció dipositada

Repositori DSpace/Manakin

Autors amb més producció dipositada per area temàtica

[per Departament] [per area temàtica]

Autors amb més producció dipositada per àrea temàtica

Nota: Aquesta secció conté únicament aquells autors o autores que han dipositat en RODERIC més de 10 documents en accés obert. No es pot tenir en compte com a indicador de la producció total per àrees temàtiques o departaments de la Universitat.

Astronomia i Astrofísica

ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA

40 documents dipositats: Articles [40]

ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA

26 documents dipositats: Articles [25] Materials Docents [1] Tesis dirigides [5]

ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA

16 documents dipositats: Articles [16] Tesis dirigides [4]

ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA

16 documents dipositats: Articles [16] Tesis dirigides [5]

Ciències Económiques

ECONOMIA FINANCIERA

64 documents dipositats: Articles [33] Llibres [1] Comunicacions [23] Tesis [1] Informes [1] Materials Docents [5]

INSTITUT UNIVERSITARI D'INVEST. EN ECONOMIA SOC., COOPERATIVISME I EMPREN.

42 documents dipositats: Articles [26] Llibres [10] Capítols [1] Tesis [1] Informes [4] Tesis dirigides [6]

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

32 documents dipositats: Articles [30] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

ECONOMIA APLICADA

28 documents dipositats: Articles [26] Tesis [1] Altres [1] Tesis dirigides [2]

ECONOMIA APLICADA

24 documents dipositats: Articles [6] Capítols [5] Comunicacions [4] Tesis [1] Altres [2] Materials Docents [6] Tesis dirigides [1]

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

22 documents dipositats: Articles [21] Tesis [1] Tesis dirigides [13]

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

20 documents dipositats: Articles [16] Llibres [2] Tesis [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [1]

ANÀLISI ECONÒMICA

19 documents dipositats: Articles [7] Llibres [1] Informes [8] Documents de treball [3] Tesis dirigides [1]

COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

18 documents dipositats: Articles [14] Comunicacions [2] Tesis [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [1]

ANÀLISI ECONÒMICA

17 documents dipositats: Articles [3] Llibres [2] Tesis [1] Informes [10] Ressenyes [1] Tesis dirigides [5]

ANÀLISI ECONÒMICA

16 documents dipositats: Articles [6] Llibres [2] Tesis [1] Informes [6] Documents de treball [1] Tesis dirigides [2]

ECONOMIA APLICADA

16 documents dipositats: Articles [15] Materials Docents [1]

ECONOMIA APLICADA

15 documents dipositats: Articles [13] Capítols [1] Tesis [1]

ESTRUCTURA ECONÒMICA

14 documents dipositats: Articles [6] Llibres [2] Informes [5] Documents de treball [1]

ESTRUCTURA ECONÒMICA

13 documents dipositats: Articles [3] Llibres [2] Tesis [1] Informes [6] Documents de treball [1]

Ciències Jurídiques

DRET INTERNACIONAL

342 documents dipositats: Articles [54] Llibres [13] Capítols [63] Comunicacions [4] Tesis [1] Altres [5] Ressenyes [13] Materials Docents [189] Tesis dirigides [4]

DRET FINANCER I HISTÒRIA DEL DRET

300 documents dipositats: Articles [100] Llibres [8] Capítols [140] Altres [1] Ressenyes [51] Tesis dirigides [7]

DRET INTERNACIONAL

256 documents dipositats: Articles [8] Llibres [2] Capítols [4] Comunicacions [4] Tesis [1] Materials Docents [237]

DRET CONSTITUCIONAL, CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ

119 documents dipositats: Articles [4] Llibres [17] Capítols [14] Comunicacions [1] Tesis [1] Altres [17] Documents de treball [20] Materials Docents [45]

DRET ROMÀ I DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT

109 documents dipositats: Articles [95] Capítols [14]

DRET FINANCER I HISTÒRIA DEL DRET

97 documents dipositats: Articles [29] Llibres [4] Capítols [57] Tesis [1] Altres [2] Ressenyes [4] Tesis dirigides [2]

DRET CIVIL

58 documents dipositats: Articles [58]

DRET CIVIL

45 documents dipositats: Articles [40] Llibres [4] Tesis [1]

DRET INTERNACIONAL

42 documents dipositats: Articles [13] Capítols [1] Comunicacions [1] Materials Docents [27]

DRET INTERNACIONAL

39 documents dipositats: Articles [23] Comunicacions [1] Tesis [1] Altres [5] Ressenyes [9]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

35 documents dipositats: Articles [16] Capítols [1] Tesis [1] Altres [16] Materials Docents [1] Tesis dirigides [4]

INSTITUT UNIVERSITARI DELS DRETS HUMANS

35 documents dipositats: Articles [10] Llibres [1] Altres [24] Tesis dirigides [9]

DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

34 documents dipositats: Articles [24] Capítols [5] Comunicacions [2] Tesis [1] Materials Docents [2]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

30 documents dipositats: Articles [16] Capítols [6] Informes [1] Materials Docents [7] Tesis dirigides [1]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

28 documents dipositats: Articles [6] Capítols [8] Comunicacions [6] Documents de treball [1] Materials Docents [7]

DRET CIVIL

27 documents dipositats: Articles [18] Llibres [5] Altres [1] Materials Docents [3]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

23 documents dipositats: Articles [21] Tesis [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [2]

FILOSOFIA DEL DRET I POLÍTIC

22 documents dipositats: Articles [21] Tesis [1]

DRET CONSTITUCIONAL, CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ

22 documents dipositats: Articles [22]

DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

20 documents dipositats: Articles [16] Llibres [1] Tesis [1] Materials Docents [2]

DRET INTERNACIONAL 'ADOLFO MIAJA DE LA MUELA'

18 documents dipositats: Articles [11] Capítols [6] Tesis [1]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

18 documents dipositats: Articles [14] Tesis [1] Materials Docents [3] Tesis dirigides [2]

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

18 documents dipositats: Articles [14] Capítols [1] Tesis [1] Materials Docents [2]

DRET CIVIL

10 documents dipositats: Articles [5] Llibres [1] Tesis [1] Altres [3] Tesis dirigides [10]

Ciències Médiques

ESTOMATOLOGIA

107 documents dipositats: Articles [106] Altres [1] Tesis dirigides [19]

ESTOMATOLOGIA

83 documents dipositats: Articles [81] Tesis [1] Altres [1] Tesis dirigides [11]

ESTOMATOLOGIA

58 documents dipositats: Articles [58] Tesis dirigides [25]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI LOPEZ PIÑERO

50 documents dipositats: Articles [35] Llibres [8] Capítols [4] Comunicacions [2] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

ESTOMATOLOGIA

45 documents dipositats: Articles [23] Altres [15] Materials Docents [7] Tesis dirigides [20]

PATOLOGIA

42 documents dipositats: Articles [35] Altres [7] Tesis dirigides [9]

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, BROMATOLOGIA, TOXICOL. I M. LEGAL

38 documents dipositats: Articles [37] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

MEDICINA PREV. I SALUT PÚB., C. ALIMENT., TOXIC. I MED.LEGAL

36 documents dipositats: Articles [35] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

ESTOMATOLOGIA

34 documents dipositats: Articles [33] Altres [1] Tesis dirigides [16]

INSTITUT UNIVERSITARI D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA I DE LA CIÈNCIA LÓPEZ PIÑERO

30 documents dipositats: Articles [25] Llibres [1] Capítols [1] Comunicacions [1] Altres [2] Tesis dirigides [11]

FISIOLOGIA

28 documents dipositats: Articles [24] Tesis [1] Materials Docents [3]

GENÈTICA

27 documents dipositats: Articles [15] Materials Docents [12] Tesis dirigides [12]

FISIOLOGIA

24 documents dipositats: Articles [23] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

FISIOTERÀPIA

24 documents dipositats: Articles [13] Altres [11] Tesis dirigides [2]

ESTOMATOLOGIA

24 documents dipositats: Articles [23] Tesis [1] Tesis dirigides [9]

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, BROMATOLOGIA, TOXICOL. I M. LEGAL

22 documents dipositats: Articles [22] Tesis dirigides [23]

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, BROMATOLOGIA, TOXICOL. I M. LEGAL

22 documents dipositats: Articles [21] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

FISIOLOGIA

16 documents dipositats: Articles [13] Tesis [1] Materials Docents [2] Tesis dirigides [7]

MEDICINA

15 documents dipositats: Articles [13] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [25]

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA, BROMATOLOGIA, TOXICOL. I M. LEGAL

13 documents dipositats: Articles [13] Tesis dirigides [7]

Ciències Tecnològiques

ENGINYERIA QUÍMICA

60 documents dipositats: Articles [44] Comunicacions [1] Altres [3] Materials Docents [12]

INSTITUT UNIV. D'INVEST. EN TRÀNSIT I SEG. VIÀRIA (INTRAS)

57 documents dipositats: Articles [56] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

INSTITUT UNIVERSITARI EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA (INTRAS)

50 documents dipositats: Articles [16] Llibres [10] Tesis [1] Informes [23] Tesis dirigides [3]

INFORMÀTICA

42 documents dipositats: Articles [34] Llibres [1] Comunicacions [6] Informes [1] Tesis dirigides [2]

ENGINYERIA ELECTRÒNICA

35 documents dipositats: Articles [19] Comunicacions [5] Materials Docents [11] Tesis dirigides [5]

ENGINYERIA ELECTRÒNICA

32 documents dipositats: Articles [23] Llibres [1] Comunicacions [7] Informes [1]

INSTITUT UNIVERSITARI EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA (INTRAS)

27 documents dipositats: Articles [4] Tesis [2] Informes [21]

ENGINYERIA QUÍMICA

25 documents dipositats: Articles [24] Comunicacions [1]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIA DELS MATERIALS (ICMUV)

16 documents dipositats: Articles [16]

ERI LABORATORI DE PROCESSAMENT D'IMATGES (IPL)

9 documents dipositats: Articles [8] Materials Docents [1] Tesis dirigides [9]

Ciències de l'Educació

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

256 documents dipositats: Articles [157] Llibres [3] Capítols [22] Comunicacions [73] Altres [1] Tesis dirigides [17]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

209 documents dipositats: Articles [41] Llibres [4] Capítols [51] Comunicacions [102] Tesis [1] Altres [4] Informes [2] Ressenyes [3] Materials Docents [1] Tesis dirigides [4]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

173 documents dipositats: Articles [124] Llibres [17] Capítols [14] Comunicacions [16] Tesis [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [21]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

153 documents dipositats: [1] Articles [152] Tesis dirigides [20]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

143 documents dipositats: Articles [72] Llibres [1] Capítols [8] Comunicacions [53] Tesis [1] Altres [1] Informes [6] Materials Docents [1] Tesis dirigides [5]

INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ DE POLÍTIQUES DE BENESTAR SOCIAL

133 documents dipositats: Articles [36] Llibres [8] Capítols [8] Comunicacions [23] Materials Docents [58] Tesis dirigides [7]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

114 documents dipositats: Articles [111] Capítols [2] Tesis [1] Tesis dirigides [8]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

112 documents dipositats: Articles [85] Llibres [2] Capítols [6] Comunicacions [15] Tesis [1] Altres [3] Tesis dirigides [19]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

102 documents dipositats: Articles [102] Tesis dirigides [3]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

91 documents dipositats: Articles [48] Llibres [1] Capítols [5] Comunicacions [29] Tesis [1] Informes [6] Materials Docents [1] Tesis dirigides [18]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

81 documents dipositats: Articles [63] Capítols [1] Comunicacions [3] Tesis [1] Altres [9] Materials Docents [4] Tesis dirigides [6]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

61 documents dipositats: Articles [21] Capítols [7] Comunicacions [8] Tesis [1] Ressenyes [1] Materials Docents [23] Tesis dirigides [1]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

61 documents dipositats: Articles [29] Capítols [5] Tesis [1] Ressenyes [3] Materials Docents [23] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

60 documents dipositats: Articles [59] Tesis [1] Tesis dirigides [7]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

59 documents dipositats: Articles [32] Capítols [3] Tesis [1] Ressenyes [3] Materials Docents [20] Tesis dirigides [12]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

59 documents dipositats: Articles [31] Llibres [1] Capítols [4] Comunicacions [23]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

57 documents dipositats: Articles [41] Capítols [1] Comunicacions [15] Tesis dirigides [6]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

53 documents dipositats: Articles [8] Llibres [1] Capítols [4] Comunicacions [39] Tesis [1] Tesis dirigides [8]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

53 documents dipositats: Articles [39] Capítols [10] Tesis [1] Altres [3]

ERI SOSTENIBILITAT

51 documents dipositats: Articles [34] Capítols [8] Comunicacions [8] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

48 documents dipositats: Articles [32] Llibres [2] Capítols [6] Comunicacions [7] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

45 documents dipositats: Articles [43] Altres [2] Tesis dirigides [19]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

44 documents dipositats: Articles [41] Capítols [2] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

41 documents dipositats: Articles [26] Capítols [14] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

38 documents dipositats: Articles [11] Capítols [9] Comunicacions [9] Tesis [1] Ressenyes [2] Materials Docents [6]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

38 documents dipositats: Articles [13] Llibres [1] Capítols [4] Comunicacions [15] Tesis [1] Informes [1] Materials Docents [3] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

38 documents dipositats: Articles [34] Comunicacions [1] Materials Docents [3]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

37 documents dipositats: Articles [30] Llibres [2] Capítols [4] Altres [1] Tesis dirigides [3]

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

36 documents dipositats: Articles [28] Capítols [2] Comunicacions [4] Tesis [1] Altres [1] Tesis dirigides [2]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

34 documents dipositats: Articles [21] Capítols [6] Comunicacions [4] Tesis [1] Altres [2] Tesis dirigides [6]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

32 documents dipositats: Articles [13] Capítols [3] Comunicacions [14] Tesis [1] Informes [1]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

31 documents dipositats: Articles [6] Capítols [4] Comunicacions [2] Altres [2] Materials Docents [17] Tesis dirigides [3]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

31 documents dipositats: Articles [10] Llibres [1] Capítols [18] Tesis [1] Informes [1] Tesis dirigides [4]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

30 documents dipositats: Articles [20] Capítols [2] Comunicacions [6] Tesis [1] Materials Docents [1]

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

29 documents dipositats: Articles [26] Tesis [1] Materials Docents [2] Tesis dirigides [12]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

28 documents dipositats: Articles [6] Llibres [1] Capítols [1] Comunicacions [19] Materials Docents [1]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

27 documents dipositats: Articles [18] Capítols [4] Comunicacions [3] Tesis [1] Materials Docents [1]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

27 documents dipositats: [2] Articles [17] Comunicacions [4] Tesis [1] Altres [3]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

27 documents dipositats: Articles [22] Capítols [4] Comunicacions [1] Tesis dirigides [10]

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

27 documents dipositats: Articles [25] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [19]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

27 documents dipositats: Articles [25] Llibres [2] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

26 documents dipositats: Articles [17] Capítols [8] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

25 documents dipositats: Articles [16] Capítols [5] Tesis [1] Altres [3] Tesis dirigides [2]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

25 documents dipositats: Articles [13] Capítols [5] Comunicacions [2] Tesis [1] Altres [3] Ressenyes [1] Tesis dirigides [3]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

24 documents dipositats: Articles [19] Comunicacions [2] Tesis [1] Informes [2] Tesis dirigides [12]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

23 documents dipositats: Articles [22] Comunicacions [1] Tesis dirigides [17]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

22 documents dipositats: Articles [7] Capítols [4] Comunicacions [8] Altres [3] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES

22 documents dipositats: Articles [20] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL

22 documents dipositats: Articles [5] Capítols [2] Comunicacions [12] Altres [3] Tesis dirigides [2]

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

21 documents dipositats: Articles [21] Tesis dirigides [17]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

20 documents dipositats: Articles [19] Tesis [1] Tesis dirigides [11]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

20 documents dipositats: Articles [19] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

19 documents dipositats: Articles [19] Tesis dirigides [2]

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

18 documents dipositats: Articles [15] Tesis [1] Materials Docents [2] Tesis dirigides [3]

DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

17 documents dipositats: Articles [13] Capítols [2] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

17 documents dipositats: Articles [11] Capítols [1] Tesis [1] Materials Docents [4] Tesis dirigides [4]

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

15 documents dipositats: Articles [14] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

14 documents dipositats: Articles [9] Llibres [2] Capítols [2] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS

14 documents dipositats: Articles [13] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES

12 documents dipositats: Articles [11] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

EDUCACIÓ FÍSICA I

5 documents dipositats: Articles [4] Tesis [1] Tesis dirigides [11]

Ciències de la Vida

ERI BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)

59 documents dipositats: Articles [58] Tesis [1] Tesis dirigides [12]

ERI BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)

57 documents dipositats: Articles [56] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

INSTITUT UNIVERSITARI CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA

40 documents dipositats: Articles [34] Tesis [2] Ressenyes [4] Tesis dirigides [15]

INSTITUT CAVANILLES BIODIVERSITAT I BIOL. EVOLUTIVA (ICBBE)

36 documents dipositats: Articles [33] Tesis [1] Materials Docents [2]

MICROBIOLOGIA I ECOLOGIA

30 documents dipositats: Articles [29] Tesis [1] Tesis dirigides [6]

GENÈTICA

27 documents dipositats: Articles [26] Tesis [1] Tesis dirigides [10]

INSTITUT CAVANILLES BIODIVERSITAT I BIOL. EVOLUTIVA (ICBBE)

25 documents dipositats: Articles [25]

JARDÍ BOTÀNIC

24 documents dipositats: Articles [23] Comunicacions [1]

INSTITUT UNIVERSITARI CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA

20 documents dipositats: Articles [16] Ressenyes [1] Materials Docents [3] Tesis dirigides [2]

MICROBIOLOGIA I ECOLOGIA

15 documents dipositats: Articles [14] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

INSTITUT UNIVERSITARI CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA

14 documents dipositats: Articles [12] Tesis [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [5]

BIOLOGIA CEL·LULAR, BIOLOGIA FUNCIONAL I ANTROPOLOGIA FÍSICA

14 documents dipositats: Articles [14] Tesis dirigides [2]

ZOOLOGIA

13 documents dipositats: Articles [12] Materials Docents [1] Tesis dirigides [14]

Ciències de les Arts i Lletres

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

322 documents dipositats: Articles [160] Llibres [10] Capítols [121] Tesis [1] Altres [15] Ressenyes [10] Documents de treball [1] Materials Docents [4] Tesis dirigides [6]

FILOLOGIA ESPANYOLA

76 documents dipositats: Articles [61] Llibres [2] Capítols [12] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

72 documents dipositats: Articles [41] Llibres [4] Capítols [17] Comunicacions [9] Tesis [1]

FILOLOGIA ESPANYOLA

72 documents dipositats: Articles [24] Llibres [15] Capítols [32] Tesis [1] Tesis dirigides [6]

FILOLOGIA FRANCESA I ITALIANA

59 documents dipositats: Articles [25] Llibres [4] Capítols [30]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

59 documents dipositats: Articles [17] Llibres [2] Capítols [20] Comunicacions [3] Tesis [1] Altres [10] Ressenyes [6]

FILOLOGIA FRANCESA I ITALIANA

50 documents dipositats: Articles [12] Llibres [5] Capítols [25] Comunicacions [3] Ressenyes [5]

FILOLOGIA CATALANA

41 documents dipositats: Articles [15] Llibres [2] Capítols [9] Comunicacions [1] Tesis [2] Informes [3] Materials Docents [9] Tesis dirigides [7]

FILOLOGIA CATALANA

19 documents dipositats: Articles [16] Capítols [1] Tesis [1] Ressenyes [1]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

19 documents dipositats: Articles [18] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

FILOLOGIA CATALANA

12 documents dipositats: Articles [12] Tesis dirigides [5]

Filosofia

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

117 documents dipositats: Articles [37] Llibres [2] Capítols [70] Comunicacions [2] Ressenyes [5] Materials Docents [1] Tesis dirigides [6]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

87 documents dipositats: Articles [29] Llibres [2] Capítols [48] Tesis [1] Altres [2] Ressenyes [5] Tesis dirigides [6]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

73 documents dipositats: Articles [41] Llibres [2] Capítols [23] Comunicacions [1] Tesis [1] Ressenyes [1] Materials Docents [4] Tesis dirigides [3]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

70 documents dipositats: Articles [35] Llibres [7] Capítols [16] Comunicacions [4] Altres [1] Ressenyes [7] Tesis dirigides [3]

FILOSOFIA

67 documents dipositats: Articles [33] Llibres [3] Capítols [29] Altres [2] Tesis dirigides [8]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

66 documents dipositats: Articles [44] Capítols [17] Comunicacions [1] Tesis [1] Ressenyes [3] Tesis dirigides [4]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

61 documents dipositats: Articles [42] Capítols [18] Comunicacions [1] Tesis dirigides [4]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

52 documents dipositats: Articles [28] Capítols [15] Tesis [1] Ressenyes [8] Tesis dirigides [6]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

52 documents dipositats: Articles [36] Capítols [12] Comunicacions [3] Tesis [1]

Sagunt, 22 de juny de 1940 - València, 8 de març de 2003

51 documents dipositats: Articles [15] Llibres [1] Capítols [26] Comunicacions [2] Ressenyes [7] Tesis dirigides [5]

València, 1922 - 1995

30 documents dipositats: Articles [28] Llibres [2] Tesis dirigides [2]

FILOSOFIA

29 documents dipositats: Articles [18] Capítols [9] Comunicacions [1] Tesis [1]

FILOSOFIA

25 documents dipositats: Articles [14] Capítols [8] Ressenyes [3] Tesis dirigides [8]

METAFÍSICA I TEORIA DEL CONEIXEMENT

20 documents dipositats: Articles [18] Capítols [1] Ressenyes [1]

LÒGICA I FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA

16 documents dipositats: Articles [8] Llibres [1] Capítols [4] Tesis [1] Altres [1] Ressenyes [1]

FILOSOFIA

15 documents dipositats: Articles [8] Llibres [5] Capítols [1] Ressenyes [1]

FILOSOFIA

12 documents dipositats: Articles [5] Capítols [1] Comunicacions [1] Tesis [1] Materials Docents [4] Tesis dirigides [6]

Física

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

441 documents dipositats: Articles [441] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

440 documents dipositats: Articles [440] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

436 documents dipositats: Articles [436]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

423 documents dipositats: Articles [423] Tesis dirigides [4]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

415 documents dipositats: Articles [415] Tesis dirigides [1]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

411 documents dipositats: Articles [411]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

333 documents dipositats: Articles [333] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

328 documents dipositats: Articles [328] Tesis dirigides [6]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

270 documents dipositats: Articles [269] Tesis [1] Tesis dirigides [6]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

251 documents dipositats: Articles [251] Tesis dirigides [9]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

202 documents dipositats: Articles [198] Tesis [2] Materials Docents [2] Tesis dirigides [4]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

197 documents dipositats: Articles [197] Tesis dirigides [4]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

148 documents dipositats: Articles [148] Tesis dirigides [5]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

140 documents dipositats: Articles [139] Tesis [1] Tesis dirigides [8]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

134 documents dipositats: Articles [134] Tesis dirigides [7]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIA DELS MATERIALS (ICMUV)

131 documents dipositats: Articles [129] Tesis [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [7]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

111 documents dipositats: Articles [110] Tesis [1] Tesis dirigides [15]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

101 documents dipositats: Articles [101] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

73 documents dipositats: Articles [73] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

69 documents dipositats: Articles [66] Comunicacions [2] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

54 documents dipositats: Articles [53] Materials Docents [1] Tesis dirigides [3]

ÒPTICA

53 documents dipositats: Articles [52] Materials Docents [1] Tesis dirigides [12]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

52 documents dipositats: Articles [52] Tesis dirigides [5]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

52 documents dipositats: Articles [52] Tesis dirigides [9]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

50 documents dipositats: Articles [50] Tesis dirigides [3]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

41 documents dipositats: Articles [39] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

38 documents dipositats: Articles [37] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

35 documents dipositats: Articles [29] Tesis [1] Altres [3] Materials Docents [2] Tesis dirigides [1]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

34 documents dipositats: Articles [34] Tesis dirigides [2]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

26 documents dipositats: Articles [26] Tesis dirigides [1]

FÍSICA DE LA TERRA I TERMODINÀMICA

24 documents dipositats: Articles [24] Tesis dirigides [4]

FÍSICA DE LA TERRA I TERMODINÀMICA

23 documents dipositats: Articles [23] Tesis dirigides [6]

FÍSICA DE LA TERRA I TERMODINÀMICA

17 documents dipositats: Articles [12] Materials Docents [5]

INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR (IFIC)

16 documents dipositats: Articles [16] Tesis dirigides [2]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIES DELS MATERIALS

13 documents dipositats: Articles [10] Comunicacions [1] Tesis [1] Materials Docents [1]

Geografia

GEOGRAFIA

54 documents dipositats: Articles [53] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

GEOGRAFIA

49 documents dipositats: Articles [27] Capítols [10] Comunicacions [11] Tesis [1]

GEOGRAFIA

45 documents dipositats: Articles [35] Llibres [3] Capítols [2] Comunicacions [4] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

GEOGRAFIA

41 documents dipositats: Articles [25] Llibres [14] Capítols [1] Ressenyes [1] Tesis dirigides [4]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

40 documents dipositats: Articles [33] Llibres [3] Capítols [2] Comunicacions [2] Tesis dirigides [4]

GEOGRAFIA

36 documents dipositats: Articles [32] Tesis [1] Materials Docents [3]

GEOGRAFIA

35 documents dipositats: Articles [23] Capítols [4] Comunicacions [7] Tesis [1]

GEOGRAFIA

33 documents dipositats: Articles [30] Capítols [3] Tesis dirigides [1]

GEOGRAFIA

30 documents dipositats: Articles [28] Capítols [1] Comunicacions [1] Tesis dirigides [4]

GEOGRAFIA

25 documents dipositats: Articles [23] Capítols [1] Tesis [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

23 documents dipositats: Articles [12] Llibres [7] Tesis [1] Altres [2] Ressenyes [1] Tesis dirigides [4]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

22 documents dipositats: Articles [17] Llibres [4] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

GEOGRAFIA

20 documents dipositats: Articles [14] Capítols [5] Informes [1] Tesis dirigides [1]

GEOGRAFIA

18 documents dipositats: Articles [18]

GEOGRAFIA

16 documents dipositats: Articles [15] Altres [1] Tesis dirigides [2]

GEOGRAFIA

15 documents dipositats: Articles [15] Tesis dirigides [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

14 documents dipositats: Articles [13] Capítols [1]

Història

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

232 documents dipositats: Articles [138] Llibres [9] Capítols [61] Comunicacions [18] Tesis [1] Altres [3] Informes [1] Documents de treball [1] Tesis dirigides [3]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

120 documents dipositats: Articles [91] Llibres [2] Capítols [27]

HISTÒRIA MODERNA

110 documents dipositats: Articles [51] Llibres [3] Capítols [45] Comunicacions [9] Ressenyes [2] Tesis dirigides [6]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

104 documents dipositats: Articles [46] Capítols [27] Comunicacions [21] Altres [10] Tesis dirigides [4]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

79 documents dipositats: Articles [53] Llibres [5] Capítols [8] Comunicacions [13] Tesis dirigides [6]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

73 documents dipositats: Articles [44] Llibres [1] Capítols [22] Ressenyes [6]

PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA ANTIGA

69 documents dipositats: Articles [65] Llibres [1] Capítols [1] Comunicacions [1] Tesis [1]

HISTÒRIA DE L'ART

62 documents dipositats: Articles [36] Capítols [23] Comunicacions [2] Tesis [1] Tesis dirigides [8]

HISTÒRIA DE L'ART

55 documents dipositats: Articles [24] Capítols [30] Altres [1] Tesis dirigides [14]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

52 documents dipositats: Articles [48] Llibres [1] Capítols [2] Comunicacions [1] Tesis dirigides [5]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

46 documents dipositats: Articles [40] Llibres [3] Capítols [1] Comunicacions [2] Tesis dirigides [14]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

46 documents dipositats: Articles [34] Capítols [7] Altres [1] Ressenyes [4] Tesis dirigides [9]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

44 documents dipositats: Articles [23] Capítols [16] Tesis [1] Ressenyes [4] Tesis dirigides [7]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

38 documents dipositats: Articles [26] Llibres [2] Capítols [5] Comunicacions [3] Tesis [1] Altres [1] Tesis dirigides [4]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

36 documents dipositats: Articles [30] Llibres [1] Capítols [4] Altres [1] Tesis dirigides [4]

HISTÒRIA MODERNA

36 documents dipositats: Articles [30] Capítols [5] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

36 documents dipositats: Articles [28] Llibres [1] Capítols [4] Tesis [1] Ressenyes [2] Tesis dirigides [2]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

36 documents dipositats: Articles [24] Capítols [5] Comunicacions [6] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

36 documents dipositats: Articles [28] Llibres [2] Capítols [4] Comunicacions [2] Tesis dirigides [3]

HISTÒRIA MODERNA

35 documents dipositats: Articles [26] Capítols [7] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [12]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

33 documents dipositats: Articles [31] Comunicacions [2] Tesis dirigides [4]

HISTÒRIA DE LA ANTIGUITAT I CULTURA ESCRITA

27 documents dipositats: Articles [16] Llibres [2] Capítols [5] Comunicacions [1] Tesis [1] Altres [2] Tesis dirigides [7]

HISTÒRIA MEDIEVAL I CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES

27 documents dipositats: Articles [13] Llibres [3] Capítols [11]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

26 documents dipositats: Articles [19] Llibres [2] Capítols [1] Comunicacions [3] Tesis [1]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

26 documents dipositats: Articles [22] Llibres [1] Comunicacions [1] Tesis [1] Altres [1]

HISTÒRIA DE L'ART

26 documents dipositats: Articles [18] Capítols [7] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

HISTÒRIA DE L'ART

25 documents dipositats: Articles [23] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [10]

HISTÒRIA DE LA ANTIGUITAT I CULTURA ESCRITA

25 documents dipositats: Articles [16] Capítols [9]

HISTÒRIA MEDIEVAL

22 documents dipositats: Articles [19] Capítols [2] Ressenyes [1] Tesis dirigides [5]

INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ DE ROBÒTICA I DE LES TIC (IRTIC)

22 documents dipositats: Articles [19] Comunicacions [3]

INSTITUT UNIVERSITARI D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA I DE LA CIÈNCIA LÓPEZ PIÑERO

22 documents dipositats: Articles [12] Llibres [8] Materials Docents [2] Tesis dirigides [8]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

21 documents dipositats: Articles [16] Capítols [3] Comunicacions [1] Tesis [1]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

21 documents dipositats: Articles [14] Llibres [1] Capítols [5] Comunicacions [1] Tesis dirigides [7]

HISTÒRIA MODERNA

21 documents dipositats: Articles [17] Capítols [3] Ressenyes [1] Tesis dirigides [7]

HISTÒRIA DE L'ART

20 documents dipositats: [1] Articles [18] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

20 documents dipositats: Articles [18] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LA DONA

20 documents dipositats: Articles [12] Llibres [1] Capítols [7] Tesis dirigides [1]

HISTÒRIA DE L'ART

19 documents dipositats: Articles [16] Llibres [1] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [18]

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

17 documents dipositats: Articles [13] Capítols [1] Ressenyes [3] Tesis dirigides [7]

PREHISTÒRIA I ARQUEOLOGIA

17 documents dipositats: Articles [12] Llibres [2] Capítols [1] Comunicacions [2]

HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DOCUMENTACIÓ

17 documents dipositats: Articles [16] Altres [1] Tesis dirigides [2]

HISTÒRIA DE L'ART

16 documents dipositats: Articles [13] Capítols [2] Tesis [1] Tesis dirigides [9]

HISTÒRIA DE L'ART

16 documents dipositats: Articles [14] Comunicacions [1] Tesis [1]

HISTÒRIA MEDIEVAL

16 documents dipositats: Articles [14] Capítols [2] Tesis dirigides [4]

HISTÒRIA MEDIEVAL

14 documents dipositats: Articles [12] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA ANTIGA

13 documents dipositats: Articles [10] Llibres [1] Capítols [2]

HISTÒRIA MODERNA

12 documents dipositats: Articles [11] Capítols [1] Tesis dirigides [5]

HISTÒRIA DE L'ART

12 documents dipositats: Articles [9] Llibres [1] Capítols [2] Tesis dirigides [1]

HISTÒRIA MEDIEVAL

11 documents dipositats: Articles [8] Capítols [1] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

Lingüística

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

84 documents dipositats: Articles [39] Llibres [14] Capítols [11] Comunicacions [9] Altres [8] Materials Docents [3] Tesis dirigides [3]

FILOLOGIA CLÀSSICA

66 documents dipositats: Articles [64] Llibres [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [7]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

56 documents dipositats: Articles [21] Llibres [3] Capítols [12] Comunicacions [13] Tesis [1] Ressenyes [2] Documents de treball [3] Materials Docents [1] Tesis dirigides [3]

FILOLOGIA ESPANYOLA

50 documents dipositats: Articles [41] Capítols [8] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

40 documents dipositats: Articles [38] Materials Docents [2]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

38 documents dipositats: Articles [37] Tesis [1]

FILOLOGIA CLÀSSICA

31 documents dipositats: Articles [22] Capítols [5] Tesis [1] Ressenyes [3] Tesis dirigides [2]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA

30 documents dipositats: Articles [22] Capítols [1] Comunicacions [2] Tesis [1] Materials Docents [4] Tesis dirigides [4]

FILOLOGIA CATALANA

29 documents dipositats: Articles [19] Capítols [8] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

28 documents dipositats: Articles [10] Llibres [8] Capítols [8] Tesis [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

26 documents dipositats: Articles [23] Capítols [2] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA

24 documents dipositats: Articles [9] Capítols [1] Tesis [1] Altres [11] Materials Docents [2] Tesis dirigides [6]

FILOLOGIA CLÀSSICA

22 documents dipositats: Articles [14] Capítols [6] Comunicacions [1] Tesis [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

22 documents dipositats: Articles [20] Llibres [1] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA

20 documents dipositats: Articles [20] Tesis dirigides [1]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES (IULMA)

19 documents dipositats: Articles [16] Llibres [1] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ

19 documents dipositats: Articles [8] Llibres [8] Capítols [2] Comunicacions [1] Tesis dirigides [11]

FILOLOGIA ESPANYOLA

17 documents dipositats: Articles [14] Llibres [1] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [4]

FILOLOGIA ESPANYOLA

16 documents dipositats: Articles [12] Llibres [3] Tesis [1] Tesis dirigides [7]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA

14 documents dipositats: Articles [14] Tesis dirigides [2]

FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA

13 documents dipositats: Articles [11] Capítols [1] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

FILOLOGIA CATALANA

11 documents dipositats: Articles [10] Tesis [1] Tesis dirigides [3]

Matemàtiques

ÀLGEBRA

60 documents dipositats: Articles [59] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

ÀLGEBRA

42 documents dipositats: Articles [41] Tesis [1] Tesis dirigides [7]

Psicologia

PSICOLOGIA BÀSICA

98 documents dipositats: Articles [65] Llibres [4] Capítols [19] Comunicacions [5] Tesis [1] Documents de treball [1] Materials Docents [3] Tesis dirigides [10]

INSTITUT UNIVERSITARI EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA (INTRAS)

80 documents dipositats: Articles [57] Llibres [23] Tesis dirigides [13]

METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT

68 documents dipositats: Articles [55] Llibres [1] Capítols [2] Tesis [1] Materials Docents [9] Tesis dirigides [2]

PSICOLOGIA BÀSICA

54 documents dipositats: Articles [52] Tesis [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [4]

PSICOLOGIA BÀSICA

53 documents dipositats: Articles [47] Capítols [4] Tesis [1] Materials Docents [1] Tesis dirigides [3]

PSICOLOGIA BÀSICA

51 documents dipositats: Articles [49] Capítols [2] Tesis dirigides [9]

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

39 documents dipositats: Articles [39] Tesis dirigides [5]

PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

38 documents dipositats: Articles [37] Tesis [1] Tesis dirigides [9]

PSICOBIOLOGIA

33 documents dipositats: Articles [9] Capítols [5] Comunicacions [17] Tesis [1] Materials Docents [1]

PSICOLOGIA SOCIAL

32 documents dipositats: Articles [31] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT

26 documents dipositats: Articles [25] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT

25 documents dipositats: Articles [25] Tesis dirigides [3]

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

24 documents dipositats: Articles [23] Tesis [1] Tesis dirigides [15]

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

20 documents dipositats: Articles [6] Llibres [10] Comunicacions [1] Tesis [1] Informes [2] Tesis dirigides [16]

INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA DE R.H. (IDOCAL)

19 documents dipositats: Articles [19] Tesis dirigides [4]

PSICOLOGIA SOCIAL

15 documents dipositats: Articles [14] Tesis [1] Tesis dirigides [10]

PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS

15 documents dipositats: Articles [15] Tesis dirigides [5]

PSICOLOGIA SOCIAL

15 documents dipositats: Articles [15] Tesis dirigides [9]

INSTITUT UNIVERSITARI EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA (INTRAS)

14 documents dipositats: Articles [6] Llibres [1] Tesis [1] Informes [4] Materials Docents [2] Tesis dirigides [1]

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

8 documents dipositats: Articles [8] Tesis dirigides [8]

Química

INSTITUT DE CIÈNCIA MOLECULAR (ICMOL)

127 documents dipositats: Articles [122] Altres [5] Tesis dirigides [32]

INSTITUT DE CIÈNCIA MOLECULAR (ICMOL)

100 documents dipositats: Articles [100] Tesis dirigides [20]

QUÍMICA ORGÀNICA

61 documents dipositats: Articles [55] Tesis [1] Altres [5] Tesis dirigides [9]

INSTITUT DE CIÈNCIA MOLECULAR (ICMOL)

56 documents dipositats: Articles [56] Tesis dirigides [10]

INSTITUT DE CIÈNCIA MOLECULAR (ICMOL)

29 documents dipositats: Articles [28] Tesis [1]

INSTITUT DE CIÈNCIA MOLECULAR (ICMOL)

29 documents dipositats: Articles [29] Tesis dirigides [4]

INSTITUT DE CIÈNCIA MOLECULAR (ICMOL)

19 documents dipositats: Articles [19] Tesis dirigides [5]

INSTITUT DE CIÈNCIA MOLECULAR (ICMOL)

17 documents dipositats: Articles [16] Tesis [1] Tesis dirigides [2]

INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIA DELS MATERIALS (ICMUV)

12 documents dipositats: Articles [12]

Sociologia

INSTITUT UNIVERSITARI DE CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES

111 documents dipositats: Articles [52] Llibres [12] Capítols [3] Comunicacions [16] Tesis [2] Informes [9] Ressenyes [14] Materials Docents [3] Tesis dirigides [5]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

71 documents dipositats: Articles [23] Llibres [3] Capítols [10] Comunicacions [17] Tesis [1] Ressenyes [1] Materials Docents [16]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

55 documents dipositats: Articles [22] Llibres [5] Capítols [11] Comunicacions [7] Tesis [1] Altres [6] Materials Docents [3]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

54 documents dipositats: Articles [28] Capítols [15] Tesis [1] Altres [6] Informes [4] Tesis dirigides [5]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

52 documents dipositats: Articles [43] Llibres [2] Tesis [1] Informes [5] Materials Docents [1]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

51 documents dipositats: Articles [45] Llibres [1] Tesis [1] Informes [3] Ressenyes [1] Tesis dirigides [3]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

42 documents dipositats: Articles [37] Comunicacions [4] Tesis [1] Tesis dirigides [5]

TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS

41 documents dipositats: Articles [32] Comunicacions [6] Tesis [1] Informes [2] Tesis dirigides [8]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

39 documents dipositats: Articles [39]

INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LA DONA

31 documents dipositats: Articles [21] Capítols [7] Comunicacions [2] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

31 documents dipositats: Articles [17] Llibres [2] Capítols [2] Tesis [1] Altres [8] Informes [1] Tesis dirigides [9]

INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LA DONA

30 documents dipositats: Articles [6] Llibres [6] Capítols [5] Comunicacions [8] Tesis [1] Informes [1] Materials Docents [3] Tesis dirigides [2]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

30 documents dipositats: Articles [27] Llibres [1] Comunicacions [1] Tesis [1] Tesis dirigides [14]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

27 documents dipositats: Articles [18] Llibres [1] Tesis [1] Materials Docents [7]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

25 documents dipositats: Articles [20] Tesis [1] Altres [2] Informes [2]

INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LA DONA

24 documents dipositats: Articles [11] Capítols [9] Ressenyes [4]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

22 documents dipositats: Articles [9] Llibres [2] Comunicacions [9] Tesis [1] Informes [1]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

22 documents dipositats: Articles [12] Comunicacions [1] Altres [7] Informes [2]

TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS

21 documents dipositats: Articles [17] Comunicacions [3] Tesis [1] Tesis dirigides [1]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

21 documents dipositats: Articles [20] Tesis [1]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

20 documents dipositats: Articles [14] Llibres [3] Capítols [2] Materials Docents [1]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

20 documents dipositats: Articles [10] Capítols [1] Comunicacions [5] Materials Docents [4]

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

18 documents dipositats: Articles [15] Llibres [1] Capítols [1] Informes [1] Tesis dirigides [6]

INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LES DONES (IUED)

17 documents dipositats: Articles [13] Llibres [1] Tesis [1] Informes [1] Materials Docents [1]

INSTITUT UNIVERSITARI DELS DRETS HUMANS

17 documents dipositats: Articles [10] Llibres [1] Capítols [3] Tesis [1] Altres [2] Tesis dirigides [1]

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

15 documents dipositats: Articles [8] Llibres [2] Capítols [4] Informes [1]

El teu nom podria anar ací

Per a tenir un perfil d'investigador com els anteriors envia un correu a roderic@uv.es

Pàgina actualitzada: 2023-03-27 18:00:03 {TABLES}