Preguntes freqüents

Recursos per a bibliotecaris

Manakin: DSpace XMLUI Project v2

Recursos per a bibliotecarisA continuació s'ofereixen una sèrie de recursos d'interès destinats als bibliotecaris.
Recol·lectors pujar

OAISTER

BASE

DRIVER

OPENDOAR

ROAR

RECOLECTA

Worldwidescience

OpenAirePolítiques editorials respecte a l'arxiu en repositoris pujar

SHERPA/ROMEO

Dulcinea

Blimunda

OAKListDatabase

Editors que permeten l'ús dels seus PDFs en repositorisSuport a la investigació i a l'edició científica pujar

Publicar una revista: OJS, ISSN, DOI, criteris de qualitat de les revista

Difondre una revista: incloure una revista en les bases de dades, Dialnet

Avaluar una revista: incloure una revista en els índexs d'avaluació, factor d'impacte

Publicar els teus treballs: gestió de la bibliografia, cites

Difondre les teves publicacions: RODERIC, accés obert, xarxes socials, GREC

Avaluar les publicacions i als investigadors: acreditació, sexennis, factor d'impacteEstudis i eines sobre l'impacte de la investigació en obert pujar

The Open Citation project

CiteSeer

CitEc

Citebase

The Open Access citation advantage: Studies and results to date

Open Access Citation Advantage: An Annotated Bibliography

Multiple open access availability and citation impact

Does open access publishing increase citation or download rates?

Do Open Access Articles Have Greater Citation Impact?

Self-Selected or Mandated, Open Access Increases Citation Impact for Higher Quality ResearchEnllaços d'interès pujar

OASIS > Researchers

Open-Access Net

Digital Scholarship

Open Knowledge Foundation

Open Access to Scholarly Information

Creative Commons España

Coloriuris

Open Data Commons

Science Commons Scholar’s Copyright Project

Open Knowledge Foundation

JISC/SURF Copyright Toolbox

SPARC Author’s Addendum

Derechos de Autor en plataformas e-learning

Creative Commons en el movimiento de acceso abierto

Digital.CSIC: Gestión de derechos de autor y permisos de editores

Digital.CSIC: Derechos de autor. Estadísticas y evaluación científica

Digital.CSIC: Gestión de derechos de autor en el acceso abierto. Políticas de acceso abierto y nuevos modelos de medición, impacto y evaluación de la producción científica

Curso online Copyright for Librarians

Programa de JISC/SURF Partnering on Copyright

Secció de copyright en OpenAire

Web2RightsBuscar Roderic

Llistar