Preguntas frecuentes

Políticas RODERIC

Manakin: DSpace XMLUI Project v2

Polítiques RODERICIntroducció pujar

A continuació es defineixen les polítiques del repositori institucional RODERIC, l'arxiu electrònic de la Universitat de València, que té com a objectiu oferir la major difusió i visibilitat possibles de la producció intel•lectual generada per la seua comunitat acadèmica. A més de difondre en obert aquesta producció intel•lectual, RODERIC l'organitza, l'arxiva i la preserva.

A través de RODERIC, la Universitat de València recolza el moviment internacional de l'accés obert i la comunicació en obert de la investigació finançada amb fons públics.

El propietari d'aquest portal és la Universitat de València i la seua gestió, manteniment i preservació són responsabilitat del Servei de Biblioteques i Documentació en estreta col•laboració amb el Servei d’Informàtica. Però RODERIC és fruit de la integració de diverses iniciatives dutes a terme per personal i serveis de la Universitat. Els serveis que actualment contribueixen amb continguts a RODERIC són:
Política de continguts i col•leccions pujar

RODERIC és un repositori multidisciplinari de documents digitals que acull els resultats de la tasca investigadora i docent realitzada pels membres de la Universitat de València, així com la producció d'aquesta en matèria de cultura. El seu objectiu és convertir-se en l'eina perquè la producció digital de la institució siga arxivada i posada a la disposició de la comunitat global d'internautes des d'un lloc centralitzat dotat d'una estratègia d'accessibilitat i preservació a llarg termini.

RODERIC és el resultat de l'adhesió de la Universitat de València a la Declaració de Berlín en 2008, mitjançant la qual la Universitat s'ha compromès a recollir i difondre en obert la producció digital generada pels membres de la comunitat universitària en matèria de cultura, docència, col•leccions digitalitzades, i investigació.


RODERIC pot albergar tot tipus de material sempre que:

 • Siga produït o finançat per membres de la comunitat universitària: significa que l'autor o coautor d'un treball estiga vinculat a un dels centres, departaments, instituts o serveis de la Universitat. Llija més sobre qui pot dipositar en RODERIC en la secció de Política de dipòsits.
 • Pertanga a l'àmbit de la investigació o de la docència.
 • Estiga en format digital.
 • No siga efímer.
 • Estiga complet per a la seva distribució i arxiu.
 • Haja passat un procés de revisió, o ben haja estat publicat amb antelació o estiga aprovat per a aquest fet. Això és a causa que el repositori no pot garantir per si mateix la qualitat dels continguts dipositats.
 • L'autor/titular del copyright del treball puga i vulga concedir a RODERIC la llicència no exclusiva per preservar i difondre el treball en qüestió a través del repositori institucional. Aquest apartat és particularment important perquè fa referència als drets d'autor. L'autor ha de saber què tipus de dades es poden publicar en el repositori i conèixer els drets d'explotació per a cada tipus de document. Més sobre drets d'autor en RODERIC.


El contingut present en RODERIC està estructurat en cinq seccions:

 • Cultura. Conté informació sobre exposicions organitzades pel Vicerectorat de Cultura i Igualtat, així com la revista Caràcters editada pel Servei de Publicacions.
 • Docència. Compost per documents procedents de projectes d'innovació educativa en els quals ha participat la UDIE (Unitat d'Innovació Educativa). Conté també materials d'assignatures que han rebut ajudes del Servei de Política Lingüística per a la seva elaboració en valencià. Permet accedir als continguts a través d'un sistema de cerca (simple/avançada) i navegació per categories definides en la classificació d'àrees de la UNESCO.
 • Investigació. Conté articles publicats per investigadors de la Universitat; revistes editades per membres de la comunitat universitària a través de la plataforma OJS (Open Journal System) i totes les tesis llegides a la Universitat. Permet accedir als continguts a través d'un sistema de cerca que pot ser simple o avançada i d'una navegació per categories definides en la classificació d'àrees de la UNESCO.
 • Fons Institucional. Compost per dades de MediaUni. Permetrà accedir als continguts a través d'un sistema de cerca (simple/avançada) i de navegació per tipus d'actes.
 • Somni. Permet accedir al fons antic digitalitzat procedent de la Biblioteca Històrica de la Universitat.


RODERIC admet el dipòsit del següent material científic:

 • Articles preprints i postprints. Els preprints són les versions que manen els autors per ser avaluades per un comitè de parells de revistes científiques. Els postprints poden ser d'autor o d'editor i fan referència als articles que han passat l'avaluació dels parells. Els postprints d'autor són les versions dels articles en què l'autor ha incorporat els suggeriments del comitè de parells per millorar el text mentre que els postprints d'editor són les versions finals que apareixen publicades en les revistes científiques, amb el logo de l'editor. Les bases de dades SHERPA/ROMEO (Internacional), Dulcinea (España), Héloïse (Francia), Blimunda (Portugal) són eines útils per comprovar si és possible o no dipositar en RODERIC un article publicat en una revista científica, i si és així, quina versió del treball és susceptible de ser arxivada.
 • Comunicacions de congressos, jornades, seminaris i altres reunions científiques, així com presentacions i pòsters.
 • Tesis doctorals i projectes fi de màster.
 • Llibres i parts de llibres.
 • Conjunts de dades.
 • Material didàctic, treballs de divulgació i material audiovisual generat per qualsevol membre de la comunitat universitària amb finalitats docents o de divulgació.
 • Materiales audiovisuals relatius als actes solemnes, documentals i reportatges, actes culturals i vídeos institucionals realitzats pel Taller d'Audiovisuals de la Universitat.


RODERIC accepta material científic en qualsevol idioma, sent l'espanyol, el valencià i l'anglès els més representatius.


RODERIC accepta únicament documents en format PDF.


Aquesta política de continguts podrà ser revisada pels gestors de RODERIC, Servei de Biblioteques i Documentació.Política de serveis pujar

RODERIC posa a la disposició dels seus usuaris una sèrie de serveis per promoure un ús fàcil i eficient del repositori.
L'equip de gestió de RODERIC:

 • Defineix els serveis i el desenvolupament del repositori.
 • Coordina les iniciatives del repositori.
 • Ofereix serveis de consultes i suport tècnic sobre el funcionament quotidià del repositori.
 • Organitza cursos de divulgació, formació i promoció sobre el funcionament del repositori de la UV i variades temàtiques relatives a l'accés obert. Els gestors de RODERIC també tindran en compte les peticions procedents dels centres i biblioteques de la UV per a l'organització de sessions sobre temàtiques especifiques.
 • Crea recursos de formació, estudis, informes, tutorials.
 • Fomental'intercanvi de coneixements i informació mitjançant nous canals de comunicación.
 • Assessora en qüestions de drets d'autor.
 • Al costat del Servei d’Informàtica, incorpora noves funcionalitats en el repositori, oferint així més i millors serveis.Política de metadades pujar

Les metadades són la informació mínima necessària per identificar un document. Segons la definició més difosa de metadades és que són «dades sobre dades», és a dir, les metadades són tota aquella informació descriptiva sobre el context, qualitat, condició o característiques d'un recurs, dada o objecte amb la finalitat de facilitar la seua recuperació, autenticació, avaluació, preservació i/o interoperabilitat.

Hi ha diversos tipus i models de metadades. Dublin Core (DC) és l'esquema de metadades usat en RODERIC. Qualsevol usuari pot accedir a les metadades de RODERIC gratuïtament. Aquestes metadades poden ser reutilitzats sense necessitat de permisos explícits sempre que es faci esment al registre originari de les metadades en RODERIC. Les metadades es distribueixen mitjançant Llicència Creative Commons Atribució 3.0 Unported.Política de dades pujar

Els documents emmagatzemats en RODERIC es distribueixen a la comunitat internacional d'usuaris gratuïtament i sota llicència Creative Commons de Reconeixement No Comercial 3.0 No adaptada (CC BY-NC 3.0). Si l'autor desitja distribuir-los sota un altre tipus de llicència ha de comunicar-ho als gestors del repositori.Política de dipòsits pujar

RODERIC es basa en l’autoarxiu, és a dir, cada autor diposita, sota la seua pròpia responsabilitat, els documents en el servidor. L'investigador que diposita un document es responsabilitza de l'autoria del mateix i de no haver transferit o cedit en exclusiva els drets d'explotació d'aquesta obra a tercers (per exemple a una editorial o una revista científica).

Tots els membres de la Universitat de València poden dipositar documents de docència o investigació en RODERIC.

Per documents d'investigació entenem tots aquells que recullan resultats d'investigació a qualsevol àrea temàtica o disciplina i hagen estat publicats per personal de la UV. Inicialment es poden distribuir en RODERIC:

 • Tesis llegides en la Universitat de València.
 • Treballs fi de màster.
 • Artícles publicats en revistes, ja siguen d'accés obert o no, dels quals l'autor tinga els drets d'explotació que permeten la comunicació pública dels mateixos a través d'internet.

Per documents de docència entenem qualsevol material original que puga ser d'interès per a la seua utilització a l'aula.

Per dipositar continguts en RODERIC és necessari identificar-se a través de l'opció EL MEU RODERIC del menú superior, utilitzant l'usuari i password institucionals.

Una vegada que l'autor haja realitzat el dipòsit d'un treball, els gestors de RODERIC revisaran la validesa de les metadades en els dies successius. En el cas de detectar-se errors els gestors bé ho corregiran o bé rebutjaran el document, comunicant-ho sempre en aquest últim cas a la persona que haja realitzat el dipòsit.

Els autors que dipositen en RODERIC no estan autoritzats a modificar els treballs que hagen dipositat. Les modificacions són a càrrec dels gestors de RODERIC, per la qual cosa si l'autor desitja realitzar algun canvi haurà de posar-se en contacte amb els mateixos. Els gestors de RODERIC també són els encarregats de realitzar mapatges, canviar col•leccions de registres i esborrar registres complets.Política d'edició, preservació, substitució i eliminació de registres pujar

RODERIC recull, difon i preserva la producció digital generada pels membres de la comunitat universitària en matèria de cultura, docència, col•leccions digitalitzades, i investigació. Per tant, no es contempla l'eliminació de registres, a excepció dels casos descrits més a baix. L'adhesió oficial de la Universitat de València al moviment de l'accés obert compromet al repositori a vetllar per aquesta integritat documental.

Si un autor revisa substancialment el contingut d'un treball seu i desitja dipositar una nova versió, haurà de fer-ho com un registre i un document nous. Els gestors de RODERIC podran enllaçar, si l'autor així ho desitja, ambdues versions del treball i incloure informació sobre quina versió és la preferida, però en línies generals la política de RODERIC és conservar totes les versions dels treballs dipositats.

RODERIC conservarà els dipòsits dels treballs d'autors membres de la Universitat de València fins i tot encara que canvien d'afiliació institucional. Excepcionalment, els gestors del repositori eliminaran, sense demanar el consentiment previ a l'autor del treball, els registres que:

 • No siguen pertinents amb la naturalesa de RODERIC.
 • Suporten un format l'arxiu del qual o visualització siga absolutament insatisfactori en RODERIC.
 • Continguen un virus o presenten qualsevol altre problema tècnic.
 • Infringeixen els drets d'autor: en el cas que es detecte que s'ha dipositat per error una publicació sense permisos per al dipòsit en un repositori obert, aquest s'eliminarà immediatament i es contactarà a la persona que haja realitzat el dipòsit per demanar una versió del treball que sí siga susceptible de ser dipositada.
 • Siguen plagis de treballs d'altres autors.
 • Els treballs duplicats.Política de privadesa pujar

La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenim habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Les dades recollides dels usuaris registrats i no registrats d'aquest repositori pertanyen a l'àmbit del funcionament normal dels repositoris d'accés obert. Inclou informació que fa possible la comunicació per al procés de publicació de contingut en accés obert; s'utilitza per informar els lectors sobre l'autoria del contingut; permet recollir dades agregades sobre  els comportaments dels lectors, així com el seguiment dels elements geopolítics i socials de la comunicació acadèmica.

L'equip editorial de RODERIC utilitza aquestes dades per guiar el seu treball en la publicació i millora d'aquest repositori. Les dades no seran venudes per aquest repositori, ni seran utilitzades per a finalitats diferents de les indicades ací. Els autors publicats en aquest repositori són responsables de les dades dels subjectes humans que figuren en la recerca publicada ací.

 Els que participen en l'edició d'aquest repositori volen complir amb els estàndards de la indústria per a la privadesa de dades, inclosa la disposició de la Norma General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR) per als "drets dels subjectes de dades" que inclouen (a) una notificació d'incompliment; (b) dret d'accés; (c) el dret a ser oblidat; (d) portabilitat de dades; i (e) la privadesa pel disseny. El GDPR també permet el reconeixement de "l'interès públic en la disponibilitat de les dades", que té una especial importància per als implicats en mantenir, amb la major integritat possible, el registre públic de publicacions acadèmiques.Cercar a Roderic

Llistar