Un territori per al desenvolupament. Les comarques centrals valencianes davant el seu futur

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2011
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
Compendi de treballs que Josep-Antoni Ybarra ha fet, en diferents moments de la seua trajectòria professional, sobre les Comarques Centrals Valencianes (CCV). Al volum s'hi recullen bàsicament dos blocs de treball. En el primer s'agrupen aquells realitzats com a consultor de l'OCDE, on centra l'estudi en el desenvolupament econòmic d'àrees intermèdies de diverses parts del món, entre elles les CCV. El segon bloc inclou els treballs fets per al Consorci de les CVV, en el que es destaquen els aspectes relatius a la cultura empresarial i les xarxes d'informació a les CCV. L'especificitat d'aquest recull pot col·laborar al projecte de conformar un espai amb característiques suficients per a dissenyar un futur, en què la senda de desenvolupament permeta un major i millor benestar als habitants.
Description
Bibliographic reference
Ybarra, Josep-Antoni (2011). Un territori per al desenvolupament. Les comarques centrals valencianes davant el seu futur. Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 9. Universitat de València