Connexions entre el ball i la prostitució en la tardor medieval : fembres pecadrius, reis arlots i çabies

No Thumbnail Available
Publication date
2020
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
Resum: En aquest estudi es constaten les estretes relacions existents durant la tardor medieval entre les fembres pecadrius i la pràctica del ball: per una banda, als ravals i els prostíbuls, controlats algun temps per la figura del rei Arlot, i per l?altra, a l?entorn de la cort, sota el redós de les classes dirigents. A més, s?hi analitzen impostos com la tarquena o tarchana (tarcón en castellà), que gravava les activitats de les çabies o sabies (prostitutes musulmanes) i les intervencions musicals dels joglars en les noces i les sambres del col·lectiu sarraí.Paraules clau: ball, prostitutes, rei Arlot, çabies, tarquena, edat mitjanaThis study shows the close relationship between the sinful females (fembres pecadrius) and the practice of dance during the medieval autumn: on the one hand, in the slums and brothels, controlled by the figure of King of Harlots for some time, and on the other, in the Court, under the shelter of the ruling classes. In addition, it analyses impositions such as the tarquena or tarchana (also tarcon, in Castilian), which taxed the activities of the çabies or sabies (Muslim prostitutes) and the musical interventions of the minstrels at weddings and zambras of the Saracen collective.Keywords: dance, prostitutes, king of Harlots, çabies (Muslim Prostitutes), tarquena (Tax), Middle Ages
Description
Keywords
Bibliographic reference
Sanchis Francés, Raül. Connexions entre el ball i la prostitució en la tardor medieval : fembres pecadrius, reis arlots i çabies. En: Scripta: revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 16 2020: 300-319