[Miscellanea patristica]

Abstract
El manuscrit transcriu: 1. Una selecció d'epístoles de sant Gregori Magne, en total tres-centes-huitanta i huit, extretes dels llibres I-VII; 2. L'obra de sant Ildefons de Toledo "De virginitate beatae Mariae" (f. 124r-139r); 3. Vida de sant Ildefons (f. 139v-140v); 4. L'obra de sant Paschasius Radbertus "De partu virginis" (f. 140v-143v), on s'intercalen fragments atribuïts a Ratbertus Corbeiensis, relatius al part de la Verge; 5. Sermons atribuïts a sant Ildefons, de Toledo; 6. A més a més, inclou oracions i diversos fragments de textos bíblics
Description
Ms
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí modern) + iii (paper) + 167 (full 116v en blanc) + iii (paper) + i (pegamí modern); restes de numeració original en números romans; numeració moderna a llapis
Composició: Escrit a dues columnes 42 línies (f. 2r). Pautat amb mina de plom
Escriptura: Escrit per dos copistes, un utilitza la gòtica bastarda i l'altre una gòtica textual arredonida. Anotacions marginals d'un lector del s. XV
Decoració: Caplletres decorades en color blau i vermell. Rúbriques en tinta vermella. Alguns retocs en tinta vermella
Enquadernació: Restaurada, plateresca, pell verda sobre fusta, amb ferros freds. En la coberta anterior, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria entre florons i el títol: "EPISTOLE ** BEATI ** GREGORI". Hi manquen els fermalls originals
Origen: El còdex transmet dos manuscrits diferents, el primer dels quals amb les epístoles de sant Gregori, fou escrit, probablement, a França al començament del segle XV, la segona part, copiada per un altre copista, a la segona meitat del segle XV (1489?)
Signatura anterior: València, Monestir de Sant Miquel dels Reis, Lit. B. Plu 2 n. 10; Universitat de València. Biblioteca Històrica 89-6-3; M 603
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 477
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay
Bibliographic reference
Universitat de València. Biblioteca Històrica