La cançó de bressol. Concepte de gènere i classificació de variants. Anàlisi formal i temàtica

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2017
Reading date
27-06-2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
La cançó de bressol és un tipus de cançó present en qualsevol cultura del món. Tot i això, la seua definició i classificació dins dels cançoners ocasiona algunes dificultats a cusa de l'heterogeneïtat de formes que sota aquesta etiqueta es poden trobar. En aquest estudi es realitza una panoràmica sobre els estudis que s'han realitzat sobre aquest tipus de cançons. Tot seguit es presenta un corpus de cançons de bressol que recull un total de 277 cançons de bressol i que ha estat realitzat a partir de cançoners, articles, materials sonors i fonts digitals editats al País valencià. Aquest corpus ha sigut organitzat en grups de cançons tipus. I dins de cada grup les cançons han sigut organitades d'acord amb els criteris que permeten classificar les cançons en versions i variants. A continuació es presenta, una anàlisi temàtica i formal d'aquestes cançons que ha permès, finalment, definir la cançó de bressol com un “quasi-gènere”.
Description
Bibliographic reference