Apostilla sup[er] Job s[e]c[un]dum fr[atr]em Thoma[m] de Aquino

No Thumbnail Available
Publication date
[entre 1375 i 1400]
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
El manuscrit transcriu íntegrament l'obra de sant Tomàs d'Aquino "Expositio super Iob ad litteram"
Description
Ms
Títol obtingut del explicit (f. 241r)
Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + i (paper) + 241+ i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams horitzontals cada deu fulls
Composició: Escrit a línia tirada a 22 línies (f. 1r)
Escriptura: Gòtica cursiva (minúscula cancelleresca). Notes marginals contemporànies i posteriors. A la fi de cadascun dels quaderns hom troba l'abreviatura "cor", tot indicant la correcció a la qual s'ha sotmés el text
Decoració: Caplletres amb tinta de color vermell. Numeració dels capítols al marge superior del full
Enquadernació: Plateresc-mudèjar, pell marró sobre fusta amb ferros freds. Al centre, amb ferros daurats, l'escut d'armes del Duc de Calàbria. Hi manquen els fermalls originals. Restaurada en la dècada de 1970
Origen: Escrit a la Corona d'Aragó l'últim quart del segle XIV
Signatura anterior: M. 441
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 627
En el segon full de guarda es llegeix: "S. Thomas de Aquino postilla sup[er] librum Job". "Lit. A. Plu. 3. num. 5"; en el f. 1r: "B[ea]t[us] Tho[mas] sup[er] Job"
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per Silvia Villaplana Traver, gener 2017
Bibliographic reference
Universitat de València. Biblioteca Històrica