[Vesperal]

Abstract
El códex transcriu l'ofici de vespres des de Pasqua de Resurrecció fins la festivitat de sant Tomàs. La miniatura de santa Maria Magdalena ha sigut mutilada (f. 133)
Description
Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + 268 (en blanc els f. 267v i 268) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams horitzontals cada deu fulls
Composició: Escrit a línia tirada a 18 línies
Escriptura: Gótica textual antiqua
Decoració: Orla amb adorns, emblemes: "nus", "forest de punta de diamant", "lloc perillós", "planta de mill", "llibre", sostingut per dos "putti" i escut dels Sobirans de Nàpols; títol alternant línies en or i blau; profusió de caplletres miniades en or i colors; paraules en or. Miniatures al començament de cadascun dels oficis: La Resurrecció del Senyor (f. 1r); Sant Jordi (f. 19r); Sant Marc (f. 25r); Sant Felip i Jaume (f. 30r); Invenció de la Santa Creu (f. 35v); Sant Joan "ante Portam Latinam" (f. 41r); Aparició de Sant Miquel Arcàngel (f. 46v); L'Ascensió del Senyor (f. 52r); Pentecosta (f. 57v); Pare Etern (f. 82v); Corpus Christi (f. 95r); Sant Joan Baptista (101r); Sant Pere i Sant Pau (f. 111r); Sant Pau (f. 122r); Visitació de la Verge (f. 127v); (el f. 133 està tallada la miniatura); Jaume Apòstol (138v); Sant Pere Advíncula (f. 144r); Mare de Déu amb el infant (f. 149v); Transfiguració del Senyor (f. 155r); Sant Llorenç (f. 160v); Asunció de la Verge (167r); Sant Bartomeu (f. 172v); Sant Agustí (f. 177v); Degollació de Sant Joan (f. 182v); Natividat de la Verge (f. 188r); Sant Mateu (199v); Dedicació de Sant Miquel Arcàngel (f. 204v); Sant Jeroni (f. 211r); Sant Lluc (f. 212r); Sant Simeó i Sant Judas (f. 217r); Tots els Sants (f. 222r); Ofici dels fidels difunts (f. 229r); San Martí (f. 234r); Santa Caterina (f. 239v a); Sant Andreu (f. 239v b); Sant Nicolau (251v a); Sant Ambrosi (251v b); Concepció de la Verge (f. 252r); Santa Llúcia (f. 257v) i Sant Tomàs Apòstol (f. 262v). Miniatures atribuïdes a Cristoforo Majorana (Toscano, G.)
Enquadernació: Actual, pell sobre fusta, amb palmetes en daurat com a motiu ornamental. Restaurada en 1971
Origen: Escrit a Nàpols, ca. 1491 (Toscano, G.)
Signatura anterior: Ms. 815
Conegut com: Vesperal de Ferrante I
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 391
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver
Keywords
Bibliographic reference
Universitat de València. Biblioteca Històrica