Desenvolupant un taller d'estimulació del llenguatge oral en un caes

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2019
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
Aquest article descriu un taller d'estimulació i prevenció de possibles dificultats en el llenguatge oral amb alumnes d'Educació Infantil. El context on es desenvolupa és un Centre d'Acció Educativa Singular (CAES) on viuen famílies en una situació desfavorable, amb alt risc d'exclusió, derivada de circumstàncies socials, econòmiques, culturals, ètniques i personals. L´alumnat procedeix de diversos països com ara Bulgària, Ucraïna, Lituània, Romania, Palestina o Síria i, la majoria, pertanyen a minories ètniques. Els participants són 6 alumnes, 3 xics i 3 xiques, de cinc anys, el nombre tan reduït es deu a les condicions especials de ràtio als CAES. Els resultats obtinguts amb aquest taller són positius, ja que es troba un progrés notable en les activitats de buf, respiració, pràxies, memòria, atenció, discriminació auditiva, morfo-sintaxi, lèxic-semàntic i pragmàtica, després de 8 setmanes. This article describes a workshop to stimulate and prevent possible difficulties in oral language with children in Early Childhood Education. The context in which it is developed is a Center for Educational Action Singular (CAES) where families live in an unfavorable situation, with high risk of exclusion, derived from social, economic, cultural, ethnic and personal circumstances. The student comes from several countries such as Bulgaria, Ukraine, Lithuania, Romania, Palestine or Syria or, most, belong to ethnic minorities. The participants are 6 students, 3 boys and 3 children, five years old, the number so small is due to the special conditions of the CAES ratio. The results obtained with this workshop are positive, as there is significant progress in the activities of blowing, breathing, prisms, memory, attention, hearing discrimination, morpho-syntax, lexical-semantic and pragmatic, after 8 weeks.
Description
Bibliographic reference
Tornero Cabedo, Alba Marín Suelves, Diana Ariñó Valldecabres, Lurdes 2019 Desenvolupant un taller d'estimulació del llenguatge oral en un caes Quaderns Digitals 89 131 138
Collections