Anàlisi de la mortalitat a Espanya durant el període 2000-2016. Dones

Loading...
Thumbnail Image
Publication date
2018
Reading date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Metrics
Export
Abstract
Anàlisi descriptiva de la mortalitat a Espanya (dones) durant el període 2000-2016. Per cada un dels anys del període es presenten el model de mortalitat, el model d'anys potencials de vida perduts suposant que la mortalitat entre 1 i 79 anys és evitable i el model d'anys potencials de vida perduts suposant que la mortalitat entre 1 i 69 anys és evitable. Es completa l’anàlisi amb l'evolució de la mortalitat de les principals causes de defunció durant el període. En l’evolució de la mortalitat s’han inclòs totes les causes que es reflecteixen als models de mortalitat i d’anys potencials de vida perduts dels anys 2000 i 2016, ordenant les causes d’acord al nombre de defuncions observades l’any 2000.
Description
Bibliographic reference
Collections