The origins of normativity: Assessor teaching and the emergence of norms
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

The origins of normativity: Assessor teaching and the emergence of norms

DSpace Repository

IMPORTANT: El repositori està en manteniment des del dia 28 de Novembre fins al 3 de Desembre, només es pot consultar, però no afegir contingut. Disculpeu les molèsties

The origins of normativity: Assessor teaching and the emergence of norms

Show simple item record

dc.contributor.author Castro,Laureano es
dc.contributor.author Toro,Miguel A. es
dc.date.accessioned 2023-09-18T11:49:48Z
dc.date.available 2023-09-18T11:49:48Z
dc.date.issued 2023 es
dc.identifier.citation Castro, L., & Toro, M. A. (2022). Los orígenes de la normatividad: La enseñanza «assessor» y la aparición de las normas. En Mètode Science Studies Journal (Issue 13). Universitat de Valencia. es
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/89391
dc.description.abstract Les normes regeixen molts aspectes del comportament humà i faciliten la coordinació en les activitats cooperatives. Pel que fa a l’origen de la normativitat, la hipòtesi més acceptada sosté que ha estat modelada per processos de selecció cultural entre grups humans que posseïen diferents normes sobre com organitzar la vida social. Falta, en la nostra opinió, una explicació evolutiva que permeta rastrejar els orígens d’aquesta normativitat incipient que posseïen els primers humans. En aquest article suggerim que la dimensió normativa va aparèixer prompte, en els nostres avantpassats hominins, com una conseqüència del desenvolupament de capacitats elementals per a l’ensenyament, entès aquest no sols com l’habilitat per a mostrar com es fa alguna cosa, sinó també com l’habilitat d’assenyalar què es pot o no fer.; Norms govern many aspects of human behaviour and facilitate coordination in cooperative activities. Regarding the origin of normativity, the most widely accepted hypothesis holds that it was shaped by processes of cultural selection between human groups with different rules on how to organise social life. However, in our opinion, we still lack an evolutionary explanation that would allow us to trace the origins of this incipient normativity in early humans. In this text we suggest that normativity appeared early in the development of our hominin ancestors as a consequence of the development of elementary teaching skills, understood not only as the ability to show others how to do something, but also as the ability to point out what one may and may not do.; Las normas rigen muchos aspectos del comportamiento humano y facilitan la coordinación en las actividades cooperativas. Con respecto al origen de la normatividad, la hipótesis más aceptada sostiene que ha sido modelada por procesos de selección cultural entre grupos humanos que poseían diferentes normas sobre cómo organizar la vida social. Falta, en nuestra opinión, una explicación evolutiva que permita rastrear los orígenes de esa normatividad incipiente que poseían los primeros humanos. En este artículo sugerimos que la dimensión normativa apareció pronto, en nuestros antepasados homininos, como una consecuencia del desarrollo de capacidades elementales para la enseñanza, entendida esta no solo como la habilidad para mostrar cómo se hace algo, sino también como la habilidad de señalar qué se puede o no hacer. en_US
dc.subject learning es
dc.subject assessor teaching es
dc.subject culture es
dc.subject cooperation es
dc.subject normative psychology es
dc.title The origins of normativity: Assessor teaching and the emergence of norms es
dc.type journal article es_ES
dc.subject.unesco UNESCO:CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS es
dc.identifier.doi 10.7203/metode.13.21755 es
dc.type.hasVersion VoR es_ES

View       (1.339Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics