Laboratori de Tecnologia de Computadors
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Laboratori de Tecnologia de Computadors

DSpace Repository

IMPORTANT: El repositori està en manteniment des del dia 28 de Novembre fins al 3 de Desembre, només es pot consultar, però no afegir contingut. Disculpeu les molèsties

Laboratori de Tecnologia de Computadors

Show simple item record

dc.contributor.author Boluda Grau, José A.
dc.date.accessioned 2023-09-15T07:27:58Z
dc.date.available 2023-09-15T07:27:58Z
dc.date.issued 2023 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/89279
dc.description El document ha estat presentat als premis Fernando Sapiña 2023 del Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València. Ha estat revisat pel mateix servei. es_ES
dc.description.abstract The material corresponds to the experimental part of the subjects: 34654 Computer Technology, first year of the Degree in Computer Engineering, also included in the double degree Mathematics + Computer Engineering, and 34832 Computer Technology, first year of the Degree in Multimedia Engineering . The material is divided into 8 laboratory lessons, to be developed in sessions of 2 hours and 30 minutes. The first three are analogue practices and the last five are fully digital. The first session lab serves as an introduction to the hardware lab. The basic instruments are reviewed: oscilloscope, power supply, signals generator, prototype boards, connecting cables, resistors, etc. The second practice proposes several experiments with diodes, BJT transistors and MOSFET transistors, to test their main characteristics. The third practice focuses on photonic devices: LEDs, phototransistors and optocouplers, proposing several circuits that prove their usefulness. The fourth practice is the first of digital systems and the last in which hardware is assembled in the laboratory. Simple digital systems must be designed to be assembled with chips on prototype boards. Practices five, six and seven introduce the Quartus digital design tool, to design combinational systems, the functioning of which is checked on DE2 cards, equipped with an FPGA, LEDs, 7-segment displays, buttons, etc. The difficulty of the proposed designs is gradually increasing, starting with simple schematic designs and ending with the use of VHDL and modular and hierarchical designs. The eighth and last session, serves to introduce flip-flops, counters and registers in a practical way. With simple yet eye-catching designs when running on the DE2 card. en_US
dc.description.abstract El material correspon a la part experimental de les assignatures: 34654 Tecnologia de Computadors, de primer curs del Grau en Enginyeria Informàtica, també inclosa a la doble titulació Matemàtiques + Enginyeria Informàtica, i 34832 Tecnologia de Computadors, de primer curs del Grau en Enginyeria Multimèdia. El material està dividit en 8 pràctiques, a desenvolupar en sessions de 2 hores i 30 minuts. Les primeres tres sessions són pràctiques analògiques i les cinc últimes digitals. La primera pràctica serveix com a introducció al laboratori de maquinari. Es veuen els instruments bàsics: oscil·loscopi, font d'alimentació, generador d'ones, plaques de prototips, cables de connexió, resistències, etc. La segona pràctica proposa diversos muntatges amb díodes, transistors BJT i transistors MOSFET, per a provar les seues principals característiques. La tercera pràctica es centra en dispositius fotònics: LEDs, fototransistors i optoacobladors, proposant diversos muntatges que proven la seua utilitat. La quarta pràctica és la primera de sistemes digitals i l'última en la qual es munten circuits físicament al laboratori. S'han de dissenyar sistemes digitals senzills que s'han de muntar amb xips a les plaques de prototips. Les pràctiques cinc, sis i set, introduïssen la ferramenta de disseny digital Quartus, per a fer dissenys de sistemes combinacionals, el funcionament dels quals es comproven a les targetes DE2, dotades d'una FPGA, LEDs, pantalles, botons, etc. La dificultat dels dissenys proposats s’incrementa gradualment, començant amb dissenys senzills en esquemàtics i acabant amb l'ús de VHDL i dissenys modulars i jeràrquics. La sessió vuitena, que és l'última, serveix per a introduir els biestables, comptadors i registres d'una manera pràctica. Amb dissenys senzills però cridaners quan s'executen en la targeta DE2. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject tecnología de computadores es_ES
dc.subject electrónica es_ES
dc.subject sistemas digitales es_ES
dc.title Laboratori de Tecnologia de Computadors es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::Tecnología electrónica ::Diseño de circuitos es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::Tecnología de los ordenadores ::Diseño lógico es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::Tecnología de los ordenadores ::Arquitectura de ordenadores es_ES
dc.interactivitytype mixed es_ES
dc.learningresourcetype experiment es_ES
dc.interactivitylevel high es_ES
dc.rights.accessRights open access es_ES

View       (2.893Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics