Pla d'acció en salut mental, drogodependències i conductes addictives. Comunitat Valenciana 2023-2026
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Pla d'acció en salut mental, drogodependències i conductes addictives. Comunitat Valenciana 2023-2026

DSpace Repository

IMPORTANT: El repositori està en manteniment des del dia 28 de Novembre fins al 4 de Desembre, només es pot consultar, però no afegir contingut. Disculpeu les molèsties

Pla d'acció en salut mental, drogodependències i conductes addictives. Comunitat Valenciana 2023-2026

Show simple item record

dc.contributor.author Tabarés Seisdedos, Rafael
dc.date.accessioned 2023-07-25T11:03:44Z
dc.date.available 2023-07-26T04:45:06Z
dc.date.issued 2023 es_ES
dc.identifier.citation Tabarés Seisdedos, Rafael (coord.). (2023). Pla d'acció en salut mental, drogodependències i conductes addictives. Comunitat Valenciana 2023-2026. Universitat de València. ISBN e: 978-84-9133-606-8. 371 p. es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/88770
dc.description.abstract L'exposició permanent i acumulativa a situacions adverses globals està descompensant a persones amb malaltia mental però també ens avisa que qualsevol pot aconseguir la condició de persona depressiva, addicta, bevedora, angoixada, amb deterioració cognitiva o amb intenció de #morir. Davant aquesta preocupació, La Generalitat Valenciana i la Universitat de València arriben a un acord de col·laboració per a l'elaboració del Pla d'Acció en Salut Mental, Drogodependències i Conductes Addictives de la Comunitat Valenciana (2023-2026) a través d'un procés deliberatiu i participatiu en el qual s'ha atorgat un paper protagonista a la ciutadania. El resultat d'aquest pla són 8 grans accions que s'han definit a partir del resultat de les dues grans fases del procés: la Convenció Ciutadana sobre Salut Mental i la implicació directa de 148 agents clau en la recollida de propostes. es_ES
dc.description.abstract The permanent and cumulative exposure to adverse global situations is decompensating people with mental illness, but it also warns us that anyone can become depressed, addicted, a drinker, anguished, with cognitive impairment or with the intention of dying. Given this concern, the Generalitat Valenciana and the University of Valencia reach a collaboration agreement for the preparation of the Action Plan on Mental Health, Drug Addiction and Addictive Behaviours of the Valencian Community (2023-2026) through a deliberative and participatory process in which citizens have a leading role. The result of this plan are 8 major actions that have been defined based on the result of the two major phases of the process: the Citizen Convention on Mental Health and the direct involvement of 148 key agents in the collection of proposals. en_US
dc.language.iso ca es_ES
dc.publisher Universitat de València es_ES
dc.subject sociología es_ES
dc.subject drogadicción es_ES
dc.subject sociología experimental es_ES
dc.subject sociologia es_ES
dc.subject drogadicció es_ES
dc.title Pla d'acció en salut mental, drogodependències i conductes addictives. Comunitat Valenciana 2023-2026 es_ES
dc.type book es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::SOCIOLOGÍA::Sociología experimental::Recogida de datos de campo es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::PSICOLOGÍA::Psicofarmacología ::Tratamiento de la drogadicción es_ES
dc.identifier.doi 10.7203/PUV-OA-606-8 es_ES
dc.accrualmethod - es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES
dc.type.hasVersion VoR es_ES
dc.rights.accessRights open access es_ES

View       (33.30Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics